FAU, SU og SMU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er sammensatt av en valgt representant fra hver klasse. I tillegg har SFO en representatn i FAU. 

Samarbeidsutvalget (SU) er sammensatt av representanter fra foreldre (2), elever (2), pedagogisk personale (2), andre ansatte (1) og kommunale oppnevnte representanter (2).

Skolemiljøutvalget SMU) skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget.