Informasjon om skolen

Gausel skole er en barneskole i Hinna kommunedel med rundt 508 elever og 83 ansatte.

Skolen ligger naturskjønt til helt sør i Stavanger kommune. Uteområdet vårt er stort og flott. Vi har tilgang til både skog og idrettsanlegg i friminutter og i undervisningen. I tillegg har vi lekeområder fordelt mellom alle tre byggene.

Skolen har 3 paralleller på hvert trinn. Skolefritidsordningen (SFO) har plass til over 300 barn, og tilbyr et variert og spennende tilbud.  

Vi er en STOLT-skole (Særskilt Tilrettelagt OpplæringsTilbud). Det betyr at vi har elever som trenger litt ekstra oppfølging for å kunne tilegne seg kunnskaper og ferdigheter. Elevene er en del av ordinære klasser, og opplæringen skjer delvis i klassen og delvis i liten gruppe utenfor klasserommet.

Gausel skole er en partnerskapsskole. Dette innebærer at vi har en avtale med UiS om å ta i mot lærerstudenter. Sertifiserte praksislærere har praksisgrupper i 3 uker. Skolen tar også imot andre studenter og lærlinger på forespørsel i både skole og SFO.

Skolen har nulltoleranse mot mobbing. Arbeidet mot mobbing er forankret i så vel skole som SFO og i foreldregruppen. Vi har lekeledere (LL) ved skolen. Det er ca. 45 elever fra 4.-7.trinn som engasjerer alle elvene med positive aktiviteter i fire friminutt i uka. LL gjør en stor innsats for et positivt skolemiljø på tvers av alder og klasser.

 

Skolens visjon

Sammen tar vi tak