Meny
Velg seksjon Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Dusjing ved Iglemyr skole

Iglemyr skole anbefaler alle elever på 4. - 7. trinn til å dusje etter kroppsøving.

Det har vært litt ulik praksis når det gjelder dusjing etter kroppsøving ved skolen. Dette har vært tatt opp i lærerkollegiet og FAU, og skolen har kommet fram til at dusjing etter kroppsøving blir innarbeidet som en vanlig praksis på 4. - 7. trinn.  

Skolen anbefaler derfor alle elever fra og med 4. trinn å dusje etter kroppsøvingen. Dette for å i vareta en god personlig hygiene, noe som skolen ønsker å se i sammenheng med opplæringen vi gir.  

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål til dette.

 

Udir sine sider står det:

Kroppsøving er et fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil på kort og lang sikt. Faget skal blant annet bidra til at barn og unge utvikler selvtillit, positiv oppfatning av egen kropp, selvinnsikt og identitetsforståelse.

Noen elever kan oppleve dusjing som problematisk og oppleve situasjonen som utrygg. Dusjing er ikke omhandlet i opplæringsloven. Dersom dusjing er en utfordring for den enkelte, er det viktig at skolen ikke griper inn i enkeltelevers integritet på en måte som ikke fremmer deres helse, trivsel og læring, jf. opplæringsloven § 9a-1.