Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Alle barn skal få en trygg og god skolestart.

Overgangen fra barnehage til skole må ses på som en sammenhengende prosess fra siste året i barnehagen til første året på skole. Å starte på skolen er en stor overgang for barn, og krever forberedelse, trygghet og oppfølging.

Overgang fra barnehage til barneskole

Barnehagen, skolen og SFO har, sammen med foreldrene, et felles ansvar for at barnet møter skolen med entusiasme og lyst til å lære.  Barnas medvirkning og deltakelse i dette arbeidet er særlig viktig. Å ha en plan for overgang mellom barnehage og skole er overordnet og forpliktende for alle kommunale barnehager, skoler og SFO i Stavanger. 

Overgang fra barneskole til ungdomsskole

Barneskole og ungdomsskole skal i samarbeid med foresatte og skolen legge til rette for at barn kan få en trygg og god overgang fra 7. trinn til 8. trinn. Derfor legger kommunen vekt på systematisk samhandling og dialog som starter tidlig på 7. trinn. Barn og foresatte skal være trygge på at ungdomsskolen kjenner det enkelte barns behov slik at skolehverdagen kan tilpasses allerede fra første skoledag på ungdomsskolen. Hensikten med rutinen er ikke bare å sikre dialog rundt det enkelte barn, men også at barneskolen kjenner ungdomsskoles læringsmiljø, og at ungdomsskolene kjenner barneskolens læringsmiljø. Hensikten er at barna får en så myk overgang som mulig, at ungdomsskolelærerne har oversikt over elevgruppen som kommer, samt god kjennskap til den enkelte elev.

Skolestart og korona

På grunn av korona-situasjonen har flere skoler måtte finne nye måter å presentere seg for de nye elevene. Her kan du se informasjonsfilmen fra Ullandhaug skole, som har valgt å lage film til elevene. Auglend og Nylund skole er to eksempler på skoler som har valgt utendørs besøk - i tråd med retningslinjer for smittevern - som et alternativ til å bli litt bedre kjent med skolen før skolestart til høsten. 

Les også: