Meny
Velg seksjon Hinna bydelsfau
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Mobbeombudet kan hjelpe med mange ting som omhandler barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen. Mobbeombudet kan for eksempel være en utenforstående å snakke med  


Før jul sa FUG-leiar Marius Chramer i Dagsavisen at foreldre kjenner seg usikre på mobbekartlegginga i skulen. Her argumenterer pedagog og tidlegare rektor Kristin Vee for bruk av Spekter og Innsikt i skulen. Interessant lesing ...

I dag 9.nov kl.19.00 sender KFU live på Facebook. Guro Brakstad og Anne Kristin Bruuns er de to flotte foredragsholderne vi har fått inn til å snakke om temaet " Å være foreldre til digitale barn".

1.oktober var det en felles markering på Roaldsøy skole, for åpning av Hjertesone ved skolene i Rogaland.

Hjertesone er ett samarbeid mellom Stavanger Kommune, Trygg Trafikk, Skolen og FAU, -der hensikten er å skape en tryggere skolevei.


 I hele sommer kan barn og ungdom delta på kjekke og lærerike aktiviteter i nærområdet og i resten av kommunen. 

Vi i Kommunalt foreldreutvalg Stavanger ønsker å takke alle sammen for et spennende og givende 2019. Det har vært flott å møte og arbeide sammen med så mange engasjerte foreldre. Vi ønsker alle en fredelig julefeiring og en god start på 2020

Vi minner om foreldreundersøkelsen som er ute nå med svarfrist 2 desember!

Vi oppfordrer alle foreldre til å svare på undersøkelsen som gjennomføres på 3. 6. og 9. trinn på skolene i Stavanger.

5-6 juni arrangeres Overgang Til Ungdomsskolen (OTUS) i Hundvåg bydel. Igjennom aktiviteter med fokus på samarbeid og mestring blir elevene kjent med sine kommende medelever og sin nye skole. På denne måten blir elevene blir trygge på hverandre og bygger tillit før de begynner i nye klasser. OTUS muliggjøre også en faglig pedagogisk overføring av informasjon mellom barne -og ungdomsskolelærerne. I tillegg blir elevene kjent med fritidstilbud og ressursgrupper i bydelen.


Konferansen setter fokus på barn og unge som av ulike grunner strever med livet. Temaet i år er barn som lever i lavinntektsfamilier.  Hva mener ungdommene selv? Hva vet vi fra forskingen, og hvordan kan vi gjøre det i praksis? Les om konferansen og få mer kunnskap om temaet her.


Onsdag 22 mai kl 19 er det foreldremøte for de som har nye 1.klassinger fra august 2019 på Godeset skole.

15 mai ble Ungdata-undersøkelsen 2019 og rapporten om barne- og ungdomskriminaliteten i Stavanger presentert.

Det er nå er mulig å melde sin interesse for ledervervet i KFU. Brenner du for hjem-skole-samarbeid og at foreldre skal bli en mer synlig gruppe i samfunnsdebatten? Da er dette vervet for deg!

Velkommen til tematime og årsmøte for KFU tirsdag 28 mai 18-20.30 på Folkets Hus Stavanger. Med innlegg fra Kari Nessa Nordtun og John Peter Hernes om «skolens rammer og innhold».

Bli bedre kjent med oss og få et innblikk i det vi arbeider med.