Meny
Velg seksjon Storhaug bydelsfau
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Mobbeombudet kan hjelpe med mange ting som omhandler barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen. Mobbeombudet kan for eksempel være en utenforstående å snakke med  


Før jul sa FUG-leiar Marius Chramer i Dagsavisen at foreldre kjenner seg usikre på mobbekartlegginga i skulen. Her argumenterer pedagog og tidlegare rektor Kristin Vee for bruk av Spekter og Innsikt i skulen. Interessant lesing ...

I dag 9.nov kl.19.00 sender KFU live på Facebook. Guro Brakstad og Anne Kristin Bruuns er de to flotte foredragsholderne vi har fått inn til å snakke om temaet " Å være foreldre til digitale barn".

1.oktober var det en felles markering på Roaldsøy skole, for åpning av Hjertesone ved skolene i Rogaland.

Hjertesone er ett samarbeid mellom Stavanger Kommune, Trygg Trafikk, Skolen og FAU, -der hensikten er å skape en tryggere skolevei.


 I hele sommer kan barn og ungdom delta på kjekke og lærerike aktiviteter i nærområdet og i resten av kommunen. 

Vi i Kommunalt foreldreutvalg Stavanger ønsker å takke alle sammen for et spennende og givende 2019. Det har vært flott å møte og arbeide sammen med så mange engasjerte foreldre. Vi ønsker alle en fredelig julefeiring og en god start på 2020

Vi minner om foreldreundersøkelsen som er ute nå med svarfrist 2 desember!

Vi oppfordrer alle foreldre til å svare på undersøkelsen som gjennomføres på 3. 6. og 9. trinn på skolene i Stavanger.

5-6 juni arrangeres Overgang Til Ungdomsskolen (OTUS) i Hundvåg bydel. Igjennom aktiviteter med fokus på samarbeid og mestring blir elevene kjent med sine kommende medelever og sin nye skole. På denne måten blir elevene blir trygge på hverandre og bygger tillit før de begynner i nye klasser. OTUS muliggjøre også en faglig pedagogisk overføring av informasjon mellom barne -og ungdomsskolelærerne. I tillegg blir elevene kjent med fritidstilbud og ressursgrupper i bydelen.


Konferansen setter fokus på barn og unge som av ulike grunner strever med livet. Temaet i år er barn som lever i lavinntektsfamilier.  Hva mener ungdommene selv? Hva vet vi fra forskingen, og hvordan kan vi gjøre det i praksis? Les om konferansen og få mer kunnskap om temaet her.


15 mai ble Ungdata-undersøkelsen 2019 og rapporten om barne- og ungdomskriminaliteten i Stavanger presentert.

Det er nå er mulig å melde sin interesse for ledervervet i KFU. Brenner du for hjem-skole-samarbeid og at foreldre skal bli en mer synlig gruppe i samfunnsdebatten? Da er dette vervet for deg!

Velkommen til tematime og årsmøte for KFU tirsdag 28 mai 18-20.30 på Folkets Hus Stavanger. Med innlegg fra Kari Nessa Nordtun og John Peter Hernes om «skolens rammer og innhold».

Bli bedre kjent med oss og få et innblikk i det vi arbeider med.

Som mange sikkert så i media var dyre klasseturer et tema på slutten av fjoråret. KFU har fått flere henvendelser fra foreldre som opplever det vanskelig at det arrangeres dyre klasseturer. Dyre turer resulterer i at kanskje ikke alle får være med.  

Skolene og foreldre bør være seg sitt ansvar bevisst med hensyn til hvordan de arrangerer klasseturer. Det å ekskludere noen elever gir ikke optimalt klassemiljø/læringsmiljø. Det er foreldre/arrangement komiteene som er ansvarlig over hvilke turer som arrangeres og om noen kanskje ekskluderes. Temaet bør derfor diskuteres på foreldremøtene i klassene. Foreldre må være gode rådgivere og forbilder for klassen og informere om retningslinjer og rammer tidlig. Det er hele klassen sin tur og de bør alle være en del av arbeidsoppgavene. La elevene ta del i planleggingen – del oppgavene mellom dem slik at alle har ansvaret for noe (dugnadsplanlegging, økonomiplanlegging, bestillinger, dokumentasjon til klassen, informasjon til foreldre, fotografering og referat fra turen, etc.).  

Kommunalstyret for Oppvekst vedtok 18.12.2007 at skolene ikke kan gi hele elevgrupper permisjon fra skoletiden for turer arrangert av foreldrene.  Alle skolene bør praktisere like regler for dette. Noen lærere tar del i å legge til rette for skoleturen og deler ut informasjon på skolen. Her bør prinsippet gjelde at dersom turen ikke inkluderer alle i klassen skal ingen informasjon deles ut på skolen.  

Lykke til og gi oss gjerne en tilbakemelding om hvordan dere har lykkes med å inkludere alle. Vi deler da erfaring med andre skoler (dere kan be om å være anonyme). Å dele positive erfaringer er det beste for Stavangerskolen!      

Vi foreldre må være gode rollemodeller! Ikke minst er det viktig at vi er oppmerksom på hvordan vi omtaler andre hjemme, enten det gjelder læreren, medelever eller deres foreldre.  

 

Ta gjerne kontakt for spørsmål, epost; kfu@stavanger.kommune.no    

 

Med hilsen Kommunalt Foreldreutvalg  

Ingunn Rimereit

Leder