Meny
Velg seksjon Mobbeombudet i Stavanger
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Om Mobbeombudet

Mobbeombudet er et lavterskeltilbud til alle som ønsker hjelp eller veiledning når man opplever at man selv eller andre ikke har det trygt og godt på skolen.

Mobbeombudet er et eget ombud opprettet som ressursperson til støtte for barn og unges rettigheter. Mobbeombudet i Stavanger jobber for å sikre at barn og unge i grunnskolen i Stavanger får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt skolemiljø. Både ban/unge, foreldre/foresatte og skolens ledelse kan benytte seg av tilbudet. Mobbeombudet er knyttet opp mot det arbeidet KFU allerede gjør på dette området.

Kontakt Mobbeombudet på 519 12 762 og mobbeombud@stavanger.kommune.no 

Mobbeombudet kan hjelpe med mange ting som omhandler barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen. Mobbeombudet kan for eksempel være en utenforstående å snakke med  


Før jul sa FUG-leiar Marius Chramer i Dagsavisen at foreldre kjenner seg usikre på mobbekartlegginga i skulen. Her argumenterer pedagog og tidlegare rektor Kristin Vee for bruk av Spekter og Innsikt i skulen. Interessant lesing ...

I dag 9.nov kl.19.00 sender KFU live på Facebook. Guro Brakstad og Anne Kristin Bruuns er de to flotte foredragsholderne vi har fått inn til å snakke om temaet " Å være foreldre til digitale barn".

1.oktober var det en felles markering på Roaldsøy skole, for åpning av Hjertesone ved skolene i Rogaland.

Hjertesone er ett samarbeid mellom Stavanger Kommune, Trygg Trafikk, Skolen og FAU, -der hensikten er å skape en tryggere skolevei.


 I hele sommer kan barn og ungdom delta på kjekke og lærerike aktiviteter i nærområdet og i resten av kommunen. 

Her kan du lese om hvilke plikter skolen har når det gjelder å passe på at elevene har det trygt og godt på skolen, og hvordan du skal gå fram hvis du er bekymret for at noen mistrives på skolen.

Udir har laget en guide om hvilke rettigheter barnet ditt har og hvordan dere kan gå frem i kontakten med skolen.

Vi i Kommunalt foreldreutvalg Stavanger ønsker å takke alle sammen for et spennende og givende 2019. Det har vært flott å møte og arbeide sammen med så mange engasjerte foreldre. Vi ønsker alle en fredelig julefeiring og en god start på 2020

29 september arrangerte Stavanger kommune «Eg e den eg e» konferansen for elevrådsrepresentanter fra ungdomsskolen (9. og 10. trinn). Konferansen er den del av Stavanger kommunes handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Ut året prøver Statped ut et tilbud hvor man enkelt kan få råd og veiledning via telefon, chat eller e-post om spørsmål vedrørende barn med særskilte behov i skole og barnehage. Tar du kontakt gjennom denne tjenesten vil du få svar i løpet av få dagen. 

Det nærmer seg skolestart og foreldre spiller en viktig rolle i arbeidet for et godt skolemiljø! 

Barneombudet har samlet en oversikt over steder du kan søke hjelp i sommer dersom du trenger det.

Konferansen setter fokus på barn og unge som av ulike grunner strever med livet. Temaet i år er barn som lever i lavinntektsfamilier.  Hva mener ungdommene selv? Hva vet vi fra forskingen, og hvordan kan vi gjøre det i praksis? Les om konferansen og få mer kunnskap om temaet her.


15 mai ble Ungdata-undersøkelsen 2019 og rapporten om barne- og ungdomskriminaliteten i Stavanger presentert.

Velkommen til tematime og årsmøte for KFU tirsdag 28 mai 18-20.30 på Folkets Hus Stavanger. Med innlegg fra Kari Nessa Nordtun og John Peter Hernes om «skolens rammer og innhold».