topLogoSpacer
 

Bogafjell skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Møte med nye førsteklassinger
Publisert: 12-06-2014 skrevet av: dhu

picture

Onsdag 11. juni 2014 ble det arrangert første møte med skolen for de nye førsteklassingene og deres foreldre/foresatte.

De nye elevene fikk møte sine lærere, og det var satt av god tid til møte med medelever så vel som ansatte.

Foreldrene på sin side fikk presentert vesentlige sider av skoletilværelsen generelt, og litt mer spesielt hvordan vi har det på Bogafjell skole.

Elevene på neste års 6. trinn skal være faddere for de nye førsteklassingene.  De presenterte seg gjenno å synge skolesangen for førsteklassinger og foreldre (bildet).

Rektor hadde en kort presentasjon av skolens verdigrunnlag, mens inspektør for småsoletrinnet hadde presentasjon av hva som ligger foran.  I tillegg til ble skolefritidsordningen presentert av sfo-leder, mens helsesøster sa noen ord om blant annet ernæring og kosthold.

I tillegg til dette, fikk vi en god innføring i prosjektet På Sporet, som Bogafjell skole skal være en del av kommende skoleår.

Ledig stilling SFO
Publisert: 18.06.2014 skrevet av: dhu

picture

Bogafjell skole har ledig 40% stilling som assistent på SFO.

Tiltredelse 01. august 2014.  Lønn etter gjeldende tariff.

I tillegg til dette har vi stadig behov for ringevikarer.  Kanskje dette er noe for deg i første omgang ?

Nærmere opplysninger kan fås hos Hege Nævdal (93 20 07 18) eller Dag Harald Undheim (90 77 89 21).

Søknad på epost til Bogafjell skole  (bogafjell.skole@sandnes.kommune.no) innen 30. juni 2014.

Bogafjell skole blir med i trivselsprogrammet fra høsten 2014.
Publisert: 19.06.2014 skrevet av: Monica Belgen-Bertelsen

Her er mer informasjon:

 fileiconBarn_Informasjonsark.pdf

Sommerferie på skolen
Publisert: 18-06-2014 skrevet av: dhu

picture

Siste skoledag dette skoleåret nærmer seg.  Fredag 20. juni slutter elevene kl 11:00.  SFO åpner samme klokkeslett.

Tusen takk for det gode samarbeidet som vi har hatt dette skoleåret.

Skolen starter igjen til høsten - tirsdag 19. august 2014. 

God sommer til alle på skolen - elever, foreldre og ansatte. 

Kontaktlærere Bogafjell skole 2014-15
Publisert: 11-04-2014 skrevet av: dhu

Disse blir kontaktlærere på Bogafjell skole 2014-15:

1. trinn

Linda Amdahl Øxnevad, Vivian Sørhus, Tore Nesse, Trine Håvarstein, Kari Fjalstad

2. trinn

Anne Kathrine Nedrebø Hadland, Janne Nilsen Bratthammer, Torhild Hetland Carlsen, Kristin Bjørkevoll Lande, Ingunn Kjerstad, Lena Pia Aanensen

3. trinn

Camilla Bakkene, Kari Lund Marthinsen, Maiken Salte, Heidi Hebnes Flaten

4. trinn

Odd Harald Haug, Elsa Rise, Målfrid Vignes Tveit, Eivind Helgøy, Daniel Klovning

5. trinn

Trine Lise Hendrum, Aud Irene Hamre, Rune Røise

6. trinn

Marie Sviland Haugen, Gøril Leader, Terje Vedaa Naustheller

7. trinn

Mona Iren Gjesteland Finnesand, Torill Risa Fylling, Anders Sætre, Sindre Særheim

Hvem som skal være knyttet til A, B eller C, vil bli kunngjort på et seinere tidspunkt.

Se flere forside artikler >>

 
 
.