topLogoSpacer

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bogafjell skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Snart tid for 7-nutsturen 2015
Publisert: 14-04-2015 skrevet av: dhu

picture
 Bilde lånt av dnt.no

Siste dag i mai arrangeres den tradisjonelle 7-nutsturen i Sandnes.  Hva med å ta familien med og delta ?

Bogafjell skole anbefaler opplegget. 

Kongesommer 2015
Publisert: 14-04-2015 skrevet av: dhu

picture

Sandnes kommune inviterer barn og unge i Sandnes til en spennende Kongesommer 2015!

Du kan være med på ferieklubb på Lura bydelshus, friluftsaktiviteter på Gramstad, skatekurs på Varatun og rideleir. I år har vi også fått til en egen friluftsleir med overnatting i Sirdal!

For deg som er ungdom vil vi ha åpen møteplass i L54 hele sommeren!Her er det småjobbsentral og kurs og aktiviteter innen dans, musikk,medielab og mye mer!

Vi ønsker deg en god og aktiv sommer!

 

Parfymeallergi på skolen
Publisert: 13.04.2015 skrevet av: dhu

picture

Vi har parfymeallergi i personalet på Bogafjell skole.

På grunn av dette vil vi henstille til at det tas hensyn til disse forholdene og denne problematikken .

I praksis betyr dette at at ansatte, elever og foreldre ikke kan bruke parfyme på skolen.

Nye førsteklassinger
Publisert: 13.04.2015 skrevet av: dhu

picture

Det nærmer seg nytt skoleår.

Pr dags dato har vi navn på 73 nye førsteklassinger som skal begynne på Bogafjell skole.  Tallet er imidlertid levende - noen kommer og noen går.

Vi får en stor utfordring med kjønnsbalansen i årets kull.  30 jenter og 43 gutter så langt.

De nye klassene er allerede satt sammen, og alle får i nær fremtid beskjed om hvilken klasse deres barn skal gå i, og hvem de skal gå sammen med.

Klassesammensetningene er relativt åpne i starten av skoleåret.  Dersom vi ser at pedagogiske grunner tilsier at vi bør endre på noe, vil vi selvsagt gjøre det.

De nye førsteklassingene vil - sammen med sine foreldre - bli invitert til et første møte med skolen - tirsdag 16. juni 2015 kl 10:00 - 13:00.

Superlekene 2015
Publisert: 08-04-2015 skrevet av: dhu

picture

Superlekene 2015 arrangeres 29. - 30. mai.

Arrangementet har som mål å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse blant utviklingshemmede.

Mer informasjon.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.