topLogoSpacer

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bogafjell skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Solidaritetsaksjon 2015
Publisert: 23.01.2015 skrevet av: dhu

Bogafjell skole arrangerer hvert år en solidaritetsaksjon.  Dette skoleåret kommer denne i uke 12.

Torsdag 19. mars blir det aksjonskveld på skolen.  Denne kvelden har obligatorisk fremmøte for elevene.

Mer info kommer seinere.

Ledige lærerstillinger i Sandnes kommune
Publisert: 15-01-2015 skrevet av: dhu

picture

Sandnes kommune har ledige lærerstillinger fra skolestart august 2015.

Annonsen finner du blant annet på kommunens egne hjemmesider, samt nettsted som Finn og Jucan.

Utlysningen gjelder for alle skolene i kommunen, men du kan selvsagt selv markere hvilken eller hvilke skoler du selv ønsker å arbeide på.

Vil du først ha gode argumenter for hvorfor du bør søke sandnesskolen som arbeidsplass ?

Samling nye førsteklassinger
Publisert: 06-01-2015 skrevet av: dhu

picture

Det er tid for å tenke nytt skoleår.

De nye førsteklassingene vil få sitt første møte med skolen tirsdag 16. juni 2015.

Denne dagen vil elevene få møte klassevennene sine, sammen med kontaktlærere og andre voksne på trinnet.

Samtidig med at elevene er i klasserom, vil det være foreldremøte for de nye foreldrene.

Kjenner du noen som skal ha skolebarn på skolen for første gang, er det fint om du informerer dem om skolens hjemmeside.

Mer informasjon kommer senere.

Melderutiner SFO
Publisert: 06.01.2015 skrevet av: dhu

picture

Vi sliter med melderutinene på SFO.

I forbindelse med ferier har vi gjerne en form for forhåndspåmelding til SFO. 

På bakgrunn av antall forhåndspåmeldte barn, blir personaltettheten beregnet.

Eksempel:  02. januar 2015 hadde vi 28 påmeldte barn.  På bakgrunn av dette ble det satt inn 5 voksne.

Når dagen kom, dukka det opp 5 barn.

Her må vi få til en forbedring.  I det lange løp vil slike misforhold mellom antall barn og antall voksne gå ut over bemanningstettheten og kvaliteten på de vanlige dagene.

Nye melderutiner ved elevers fravær
Publisert: 24.10.2014 skrevet av: dhu

picture

Bogafjell skole innfører nye melderutiner for elevers fravær.  De nye rutinene gjelder fra og med mandag 27. oktober 2014.

Dersom en elev på grunn av sykdom eller annet ikke kommer på skolen, må foreldre/foresatte sende e-post med begrunnet fraværsmelding innen kl 08:00 den samme dagen.  Meldingen sendes til minst 2 av kontaktlærerne på trinnet.

Dersom en elev ikke kommer i løpet av første time, og det ikke er sendt fraværsmelding, vil det bli igangsatt etterlysning av eleven.  I første omgang vil slik etterlysning være en telefon til mor eller far.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.