topLogoSpacer
 

Bogafjell skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Bogafjell skoles åpningstider
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: dhu

picture

Bogafjell skole har følgende åpningstider:

  1. Sentralbordet er betjent mellom 07:30 - 15:00 alle dager
  2. Hoveddøra er åpen mellom 08:30 - 15:00
  3. Skal du inn på SFO før 08:30 og/eller etter kl 15:00, må du bruke SFO sin egen inngang

Elevene skal alltid bruke klasseinngangen når de skal til skolen.

Parkeringsforholdene på skolen
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: dhu

picture

Det er trangt om plassen på parkeringsplassen på skolen.  De plassene vi har må være forbeholdt personalet på skolen.

For å unngå farlige situasjoner - og ulykker - henstiller vi foreldre som skal følge barna til skolen om å bruke føttene.  Elever kan sykle etter at de har begynt i 5. klasse.

Må du imidlertid bruke bil, vil vi be om at du slipper barna av ved Helgø.  Derfra kan de gå trygt på gangstien opp til skolen. 

Unngå for all del å kjøre inn på skoleplassen i tida rundt skolestart på morgenen og skoleslutt på ettermiddagen.

Røykfri skole
Publisert: 22.08.2012 skrevet av: dhu

picture

Vi ønsker at Bogafjell skole skal være en røykfri skole - både i forhold til elever og ansatte.

På bakgrunn av dette vil vi i tillegg gjerne henstille til foreldre/foresatte om at dette blir respektert også utenom ordinær skoletid.  I praksis betyr dette at vi henstiller til at det ikke blir røykt utendørs på skolens område.

Den samme oppfordringen går selvsagt ut til alle som er leietagere på skolen.

I september begynner vi med trivselsledere
Publisert: 19-06-2014 skrevet av: Monica Belgen-Bertelsen

Mer om dette finner dere i dette informasjonsskrivet

Kontaktlærere Bogafjell skole 2014-15
Publisert: 11-04-2014 skrevet av: dhu

Disse blir kontaktlærere på Bogafjell skole 2014-15:

1. trinn

Linda Amdahl Øxnevad, Vivian Sørhus, Tore Nesse, Marianne Tysseland, Kari Fjalstad

2. trinn

Anne Kathrine Nedrebø Hadland, Janne Nilsen Bratthammer, Torhild Hetland Carlsen, Kristin Bjørkevoll Lande, Ingunn Kjerstad, Lena Rovik

3. trinn

Camilla Bakkene, Kari Lund Marthinsen, Maiken Salte, Heidi Hebnes Flaten

4. trinn

Odd Harald Haug, Elsa Rise, Målfrid Vignes Tveit, Eivind Helgøy, Daniel Klovning

5. trinn

Trine Lise Hendrum, Aud Irene Hamre, Rune Røise

6. trinn

Marie Sviland Haugen, Gøril Leader, Terje Vedaa Naustheller

7. trinn

Mona Iren Gjesteland Finnesand, Torill Risa Fylling, Anders Sætre, Sindre Særheim

Se flere forside artikler >>

 
 
.