topLogoSpacer
 

Bogafjell skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Nye melderutiner ved elevers fravær
Publisert: 24.10.2014 skrevet av: dhu

picture

Bogafjell skole innfører nye melderutiner for elevers fravær.  De nye rutinene gjelder fra og med mandag 27. oktober 2014.

Dersom en elev på grunn av sykdom eller annet ikke kommer på skolen, må foreldre/foresatte sende e-post med begrunnet fraværsmelding innen kl 08:00 den samme dagen.  Meldingen sendes til minst 2 av kontaktlærerne på trinnet.

Dersom en elev ikke kommer i løpet av første time, og det ikke er sendt fraværsmelding, vil det bli igangsatt etterlysning av eleven.  I første omgang vil slik etterlysning være en telefon til mor eller far.

En dyster sannhet
Publisert: 21.10.2014 skrevet av: dhu

picture
 Lånt fra www.dagbladet.no

Dagsrevyen har i kveld - tirsdag 21. oktober 2014 - fokus på problemet Vold mot barn.

En trist sak, som fortjener vår oppmerksomhet.

En av de viktigste oppgavene hjem og skole har felles, er å ta vare på barna våre.

La oss ta denne oppgaven på det høyeste alvor.

Parfymeallergi på skolen
Publisert: 21.10.2014 skrevet av: dhu

picture

Vi har parfymeallergi i personalet på Bogafjell skole.

På grunn av dette vil vi henstille til at det tas hensyn til disse forholdene og denne problematikken .

I praksis betyr dette at vi ønsker at ansatte, elever og foreldre ikke bruker parfyme på skolen.

Snakk gjerne med barna om dette
Publisert: 20.10.2014 skrevet av: dhu

Fra tid til annen dukker det opp rykter om ubudne gjester i nærområdet.  Lokkemenner kan være et eksempel.  Et slikt rykte har dukket opp på Bogafjell de siste dagene. 

Vi kan aldri være nok forsiktig i slike saker - derfor kan det være et godt forebyggende arbeid generelt å snakke med barna om at man ikke skal innlate seg på kontakt med ukjente som mer eller mindre tilfeldig dukker opp og vil ha kontakt.

Vi kan gjerne sitere fra en annen gang slike saker ble omtalt på hjemmesiden:

"For å hjelpe elever som er litt engstelige for dette, har vi sagt at de kanskje skal gå sammen med noen andre til og fra skolen - og at de skal gå høflig forbi dersom ukjente skulle forsøke å ta kontakt på skoleveien."

Ta gjerne kontakt med oss på skolen dersom du skulle ha informasjoner utover dette.

Husk:  Ukjente menn er ikke nødvendigvis lokkemenn.

KNALLBRA RESULTAT FOR BOGAFJELL
Publisert: 20.10.2014 skrevet av: dhu

picture

Ifm TV-aksjonen i går samlet bøssebærerne våre inn hele kr. 147.610,- som er ca. kr. 3.400,- pr. bøsse.

Dette er på samme nivå som i fjor hvor vi hadde både Bogafjell og Austrått bydeler.

Resultatet er helt fantastisk, og jeg vil få rette en stor takk til alle bøssebærere (store og små) som gikk for denne gode saken.

En stor takk går også til Bogafjell Menighet som også i år lot oss få benytte kafèen i kirken til gjennomføringen av arrangementet.

Denne muligheten gjør det så mye lettere for oss å arrangere og gjennomføre TV-aksjonen på effektiv og god måte.

Borgar Haugseth

Se flere forside artikler >>

 
 
.