Meny
Velg seksjon FAU/SU
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Bogafjellbakken 1 4324 Sandnes
Telefon: 51338700 Send oss e-post
Redaktør: Jørgen Slyk
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

FAU Bogafjell skole har de siste år arrangert årlige foredrag med ulik tematikk, med eksterne foredragsholdere, som favner både foreldre og de ansatte på skolen.  

I år har vi valgt å invitere Arnt Ove Engelien, som er psykologspesialist og daglig leder i Trygg Base. Han har lang og bred erfaring både som psykolog, veileder og foredragsholder.

Temaet for årets foredrag er Trygghetssirkelen, som på fagspråket er kjent som «Circle of security» (Cos). Cos benyttes som et verktøy til foreldre, (og for de som jobber med barn), for å forstå hvilke behov barn har, signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Når voksne får til dette, vil samarbeidet (samspillet) mellom voksne og barn bli enda bedre.

Foredraget er nyttig for alle foreldre og lærere, uavhengig av klassetrinn, og vi håper at flest mulig har anledning til å komme. Grunnet plassbehov vil arrangementet bli gjennomført i kirkerommet i Bogafjell kirke torsdag 1.mars 2018 fra kl. 19:00 til kl. 21:00. Det er meget god tilbakemelding fra andre aktører som har hatt besøk av Arnt Ove Engelien, og vi er stolte av å kunne gjennomføre dette også hos oss.  

Vel møtt!

FAU Bogafjell skole informerte under årets bingo om at man måtte følge med på skolens hjemmesider, da vi ville slippe en hyggelig nyhet. Styret har nemlig søkt Sandnes Sparebank om midler fra bankens gavefond, som er tiltenkt allmennyttige formål for å skape begeistring, glede og engasjement i vår region. Hilde Fiskaa Willumsen, (markedsansvarlig i Sandnes Sparebank), varslet oss at vi var en av de superheldige som får tildelt midler og at vi faktisk får innvilget hele beløpet vi søkte om, og nå er de kommet inn på konto.  

FAU Bogafjell skole har et årshjul som omfatter både inntektsbringende og rene sosiale tiltak, og vi har fortsatt et fokus på psykososialt miljø og uteområder. Regnskap godkjennes, og budsjetter vedtas på årsmøter. 

For å ha midler til å drifte bl.a. ballbinge, tilskudd til skolen generelt, og til klasser og trinn for transport, utstyr, aktiviteter osv. er vi avhengig av inntekter. 

FAU Bogafjell skole har de siste år hatt blant annet psykososialt arbeidsmiljø som et av sine hovedfokusområder. Dette har blant annet medført at vi har hatt et veldig nært samarbeid med skolens ledelse i forbindelse med utforming av ny «Plan for godt skolemiljø» - herunder rutiner for konflikthåndtering og avdekking av mobbing.

Vi er derfor veldig glad for at SFO har tatt ballen videre, og gjennom høsten 2017 har de begynt å jobbe systematisk med sosial kompetanse.

Les videre for mer informasjon om hva dette betyr, med SFO-leders egne ord.

Det ble valgt nytt styre i FAU Bogafjell skole under årsmøtet tirsdag 4. oktober 2017 og det nye styret ble konstituert samme dag. Randi Oftedal valgte å tre ut og vi takker for lang og god tjeneste.

Styret FAU Bogafjell skole:

Jan Ove Johansen – Styreleder
Mobil: 932 00 824, e-post: jan.ove.johansen@stavanger.kommune.no

Jan Erik Norland - Nestleder
Mobil: 909 35 777, e-post: jan-norland@lyse.net

Kjetil Jensen – Kasserer
Mobil: 480 64 597, e-post: kjensen@lyse.net

Annette Bø Berge – sekretær

Monica Byberg Johansen
Mobil: 975 89 737, e-post: monica-klassekontakt@hotmail.com

Therese Nesse
Mobil: 971 45 159, e-post: therese.nesse@yahoo.no

Eldrid Robberstad


 

Endelig saksliste:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av saksliste
3. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap
5. Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2018
6. Valg av styremedlemmer og styrets sammensetning


Styret i FAU Bogafjell skole har valgt å registrere foreningen i foretaksregisteret i Brønnøysund. Organisasjonsnummeret til FAU Bogafjell skole er 918 381 678. Styret har, i samarbeid med skolens administrasjon, opprettet vedtekter for FAU Bogafjell skole som er meldt inn til Brønnøysundregisteret. Vedtektene for FAU Bogafjell skole finner du i menyen til høyre på siden til FAU/SU under fanen Styret/vedtekter. FAU Bogafjell skole har som følge av dette fått nytt kontonummer 3205.24.48955.

FAU Bogafjell skole har opprettet avtale med Vipps og mCash slik at betalinger ved arrangementer kan gjøres via mobiltelefon. Dette ble første gang tatt i bruk på 17. mai arrangementet i Bogafjellhallen for to uker siden.

FAU Bogafjell skole har opprettet kundekort hos Sola Storcash som kan brukes til innkjøp av brus/pølser/diverse i forbindelse med arrangementer i regi av skolen og/eller FAU Bogafjell skole. De har også returordning på varer i uåpnet emballasje. Kortet ble brukt i forbindelse med innkjøp av varer til 17. mai arrangementet.

Alle utlegg i regi av FAU Bogafjell skole vil bli utbetalt ved innlevering av refusjonsskjema og kvittering/faktura. Refusjonsskjemaet finner du under fanen Kasserer/økonomi.  

Eventuelle spørsmål kan rettes til styrets leder Jan Ove Johansen mobil 932 00 824 eller kasserer Kjetil Jensen mobil 480 64 597.


Det ble valgt nytt styre i FAU Bogafjell skole på årsmøtet tirsdag 4. oktober 2016 og det nye styret ble konstituert samme dag. Borgar Haugseth og Arne Askedal valgte å tre ut og vi takker for lang og god tjeneste.

For det første er det viktig å si at vi har fått på plass nok bøssebærere til årets TV-aksjon på søndag 23.10.
En stor takk til alle klassekontakter som har respondert i god tid før aksjonsdagen og en stor takk til alle dere som har sagt JA til å være bøssebærer.
Nok en gang viser dette at ikke bare fungerer årshjulet helt til sin hensikt, men at innbyggerne våre i bydelen stiller opp for å hjelpe andre mennesker i nød. En stor takk til dere alle!

VIKTIG INFORMASJON - OPPMØTESTED
Oppmøtested i år vil være Bogafjell kirke som tidligere, men i år skal du ikke gå inn hovedinngangen til kaféen, men rundt på siden (mot fotballbanen) og inngangen inn til Bydelssalen

Det vil være skiltet, men allikevel greit å nevne.

Lykke til med innsamlingen for en meget god sak.

mvh
Borgar Haugseth
FAU