Meny
Velg seksjon Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Telefonveien 1, 4322 Sandnes Ganddal skole Postboks 583 , Ganddal 4302 Sandnes
Telefon: 51974920 Send oss e-post
Redaktør: Gyro Dahle Dragsnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Regler og Rutiner.

Skoleårets første hele uke er ferdig og elevene våre er kommet godt i gang med nytt skoleår. Sosialt samhold, regler og rutiner er noe vi øver på gjennom hele skoleåret, og ekstra mye nå i oppstarten.

Skolens ordensregler er gjeldende for alle og vi øver oss på å overholde regler både inne i læringssituasjoner og ute i friminutts aktiviteter. En av utereglene er at elevene skal kun være på skolens område i friminuttene. Voksne skal alltid være med elevene våre dersom de oppholder seg utenfor skoleområdet i skoletiden.

Vi har noen regler som gjelder for foresatte også, og rektor vil minne alle foresatte som velger å kjøre sine barn til skolen, om å slippe av disse og/eller hente, på baksiden av Bydelshuset. Det kan også være mulig å sette av/hente elever ved 'Drøset'/Pizzabakeren.  Vi ønsker så lite trafikk som mulig på skolens parkeringsplass og ellers i Telefonveien. Rektor oppfordrer skolens elever til å gå både til og fra skolen. Mange elever bruker sparkesykkel og vanlig sykkel. For å ivareta elevenes sikkerhet må syklene være i forskriftsmessig stand, og alle syklende (inkludert sparkesykkel) må bruke hjelm.

Rektor minner også om at mobil og annet elektronisk kommuniserbart utstyr bør være hjemme. Dersom noen trenger å ha med slikt utstyr til skolen, skal slikt utstyr ligge avslått nederst i sekken. Bruk av dette utstyret i skoletiden skal kun skje etter avtale med lærer.

Minner om foreldremøtene som det inviteres til i de kommende ukene. Alle møtene starter med en fellesdel på skolens personalrom, før klassene går klassevis til sine respektive rom. Minner om valg av klassekontakter, FAU-medlemmer og vara. Det skal være representanter fra hver klasse.