Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
Telefonveien 1, 4322 Sandnes Ganddal skole Postboks 583 , Ganddal 4302 Sandnes
Telefon: 51974920 Send oss e-post
Redaktør: Gyro Dahle Dragsnes
Det er 6 dokumenter i arkivet.

Skolen starter mandag 17.august. 2.-4.trinn starter kl 08.15 og møter ved sine respektive innganger. 5.-7.trinn møter kl 08.30 ved sine innganger.

Husk matpakke-det blir full skoledag. 2.-4.trinn slutter 13.30 og 5.-7-trinn slutter 14.00. Elever som går på SFO må ha to matpakker.

1.trinn møter ved flaggstanga kl 09.00 og skoledagen slutter 13.30. De med SFO plass starter på SFO rett etter undervisning. 


Det nytter IKKE å kjempe kampen mot hodelus alene. Vi må samarbeide for å få bukt med lusepidemiene som oppstår. Nå er det opp til dere å bekjempe hodelusa. Sjekk familien i løpet av helgen! Når foreldre/foresatte i kommuner – og helst hele fylker – har fokus på lusesjekk samtidig, vil eventuelle smittede personer bli behandlet i samme tidsperiode. Dette vil medføre at bestanden av hodelus reduseres drastisk, og til at faren for gjensmitte blir betydelig mindre.

Det er foreldre som kan gjøre den viktigste jobben: gre og sjekk barna med lusekam! 

Sjekk ranselposten om hodelus!