Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Telefonveien 1, 4322 Sandnes Ganddal skole Postboks 583 , Ganddal 4302 Sandnes
Telefon: 51974920 Send oss e-post
Redaktør: Gyro Dahle Dragsnes

Har du sosiale eller psykiske vansker, lurer du på noe om pubertet eller om barns vekst og utvikling, eller trenger du bare noen å snakke med? Ta kontakt med Maria. Hun er helsesykepleier på Ganddal skole og kan treffes  mandag - torsdag, + annenhver fredag.

maria.christina.knutsson@sandnes.kommune.no


Ganddal skole har fått en hjertesone rundt seg. Det vil si at områdene nærmest skolen er bilfrie soner. Dette er for å unngå farlige situasjoner rundt skolen med mange biler som stopper og rygger. Alle elever oppfordres til å gå til skolen. Er man helt nødt til å kjøre en dag, er det etablert en droppsone, hvor bilene kan kjøre inn og ut på framsiden av bydelshuset. Videoen viser hvor det er lov å levere barn, dersom dere kjører.


"Kroppen min eier jeg", undervisning om seksuelle overgrep.

Det nytter IKKE å kjempe kampen mot hodelus alene. Vi må samarbeide for å få bukt med lusepidemiene som oppstår. Nå er det opp til dere å bekjempe hodelusa. Sjekk familien i løpet av helgen! Når foreldre/foresatte i kommuner – og helst hele fylker – har fokus på lusesjekk samtidig, vil eventuelle smittede personer bli behandlet i samme tidsperiode. Dette vil medføre at bestanden av hodelus reduseres drastisk, og til at faren for gjensmitte blir betydelig mindre.

Det er foreldre som kan gjøre den viktigste jobben: gre og sjekk barna med lusekam! 

Sjekk ranselposten om hodelus!