Meny
Velg seksjon Forside
Telefonveien 1, 4322 Sandnes Ganddal skole Postboks 583 , Ganddal 4302 Sandnes
Telefon: 51974920 Send oss e-post
Redaktør: Gyro Dahle Dragsnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolehelsetjenesten

Har du sosiale eller psykiske vansker, lurer du på noe om pubertet eller om barns vekst og utvikling, eller trenger du bare noen å snakke med? Ta kontakt med Maria. Hun er helsesykepleier på Ganddal skole og kan treffes  mandag - torsdag, + annenhver fredag.

maria.christina.knutsson@sandnes.kommune.no

Hva er skolehelsetjenesten?  

Skolehelsetjenesten skal i følge forskrift FOR-2003-04-03-450  fremme barnets helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø og bidra til en helsefremmende livsstil. Det er i hovedsak helsesykepleiere som arbeider i skolehelsetjenesten. Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge. Noen ganger i halvåret er det skolelege på skolen.

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe til med?  

Sosiale eller psykiske vansker; mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc. Fysiske plager; kartlegge, når bør lege kontaktes  Vekst og utvikling; måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vansker omkring pubertet Syn og hørsel; syn- og hørselstest Støttesamtale med barnet når de møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg og sykdom etc.Hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål etc.   Det er særlig aktuelt å samarbeide med skolens personale slik at skolehverdagen for eleven blir så god som mulig. Skolehelsetjenesten kan henvise til, og samarbeide med andre tjenester i samråd med barn og foreldre.   I tillegg tilbys rutineundersøkelser og vaksinering etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Nasjonalt folkehelseinstitutt 1.5 Barnevaksinasjonsprogrammet - Folkehelsinstituttet   Helsesykepleier har helseveiledning i elevgrupper og deltar på enkelte foreldremøter.

Les mer om skolehelsetjenesten på kommunens hjemmeside;hjemmeside

Helsesykepleier på denne skolen: Maria Knutsson

  Trefftider på skolen: Mandag-Torsdag                                   

Telefon: 94178994   Mail: maria.christina.knutsson@sandnes.kommune.no

Skolelege: Helsesykepleier formidler kontakt  

Skolefysioterapeut: Helsesykepleier formidler kontakt