Våre ansatte

Tormod Lien
Rektor
Telefon: 90145091
Eivind Pedersen
Inspektør
Telefon: 46766236
Margrete Selseng
SFO-leder
Telefon: 90059151
Kari Gunn Emmelthun
Kontorleder
Jorunn Kristine Naley
Spesialpedagogisk koordinator
Telefon: 48253073
Eli Hindaker
Helsesykepleier
Telefon: 48066228
Torun Hauge
Lærer
Torhild Skraastad
Fagarbeider
Thomas Kulien
Fagarbeider
Synne Frøysaa Bjerk
Lærer
Steffen Hatlem
Lærer
Solfrid Sunde Gillebo
Lærer
Silje Harket Gilje
Lærer
Michael Solevåg
Lærer
Maria Kristoffersen
Fagarbeider
Marcus D Krogstad
Lærer
Malin Knutsen
Lærer
Linda Nordfjord
Lærer
Lars Kristian Pedersen
Lærer
Kjetil Domaas Pedersen
Lærer
Jørn Are Hegstad
Fagarbeider
Jorunn Hageland Tønnessen
Fagarbeider
Ingunn Heier Pedersen
Lærer
Inge Tysil
Lærer
Hege Richardsen
Lærer
Hans Anton Fredriksen
Lærer
Hanne Thorsen
Lærer
Guro Landa Eikeland
Lærer
Gordon Fjell
Lærer
Eva Dollis Vik
Lærer
Eline Jørgensen
Lærer i permisjon
Camilla Tallaksen
Lærer i permisjon
Bodil Kristiansen
Fagarbeider
Bjarne Ormestad
Fagarbeider
Birger Bjørnstad
Lærer
Aud Marit Larsen
Lærer
Anne Grete Birkeland
Lærer
Ann Kristin Pettersen
Fagarbeider
Gøran Tveiten
Lærer
Anett Alfsen
Lærer
Sigve Eskeland Berge
Lærer
Eivin Kragholm Andersen
Lærer
Tomine Eieland Dalane
Lærer
Silje Bjørnaraa
Lærer
Rebecca Ausland Taraldsen
Fagarbeider
Kevin Bekkerhus
Lærer