2022-2023

Skolens foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består dette året av:

Andreas Eidem (leder), Ingunn Abusdal Røsok (nestleder/ 4. trinn), Marianne Pettersen (1. trinn), Karen Kilane (2. trinn), Anne Vaage (3. trinn), Hege Hulløen (5. trinn), Ingrid Nordheim (6. trinn) og JOfrid Hansson (7. trinn)

E-post adresse til FAU er: fau.flekkeroy@gmail.com

Skolens samarbeidsutvalg (SU) består dette året av:

Andreas Eidem (FAU-leder), Ingunn Abusdal Røsok (nestleder FAU), Leon Olsen (elev), Leona Sofie Eidem (elev), Inge Tysil (lærerrepresentant/ elevrådskontakt), Anne Grete Birkeland (lærerrepresentant), Kari Gunn Emmelthun (representant for andre ansatte), Magne Thorvald Bakken (politisk representant), Tormod Lien, rektor)

Hva sier Utdanningsdirektoratet om samarbeid mellom skole og hjem?