Regler for å ta bilder i skolesammenheng

Skolen får fra tid til annen spørsmål om hvordan reglene er for foreldre som ønsker å ta bilder eller film av skolebarn som opptrer på sommeravslutning, adventsamlinger og lignende.

Hovedregelen er at du i slike settinger skal be om samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan gjenkjennes på et bilde eller film. Det kreves imidlertid ikke samtykke av bilder tatt av barn i 17. maitog eller andre mer offentlige settinger.

Vi oppfordrer alle til å lese datatilsynets informasjon om bilder i skolesammenheng på lenken her .

(Skolen har eget samtykkeskjema for bilder som skolen tar/ legger ut. Foreldrene får denne hvert år)