Våre planer, satsningsområder og fokus

Flekkerøy skoles visjon: Våre barn forandrer verden

Skolens mål for perioden 2019-2023:

  • Våre barn skal oppleve å være inkludert i fellesskapet.
  • Våre barn skal være fysisk aktive gjennom skoledagen.
  • Våre barn skal oppleve dypere læring.

Flekkerøy skole er sertifisert som en dysleksivennlig skole. 

Kristiansand kommunes rammeverk for kvalitet og mestring.