Trafikk og skoleskyss

Levering og henting av barn

Levering og henting skal skje ved av- og påstigningsplassen i Sildenestangenveien. Ikke kjør Kvitefjellveien/Kårholmsveien! Der utsettes barna som går til skolen for trafikkfarlige situasjoner på den smale veien.

Skoleskyss med buss

Generelt grunnlag for fri skoleskyss for 1. trinn er skolevei lenger enn 2 km. For 2. – 10. trinn må skoleveien være mer enn 4 km for å ha krav på fri skoleskyss.
Det kan søkes fri skyss der det er særlig farlig og vanskelig skolevei.

Vedtak angående rett til fri skoleskyss ved Flekkerøy skole:

Østerøya
1. trinn: elever som bor øst for Paulenkrysset
2. trinn: elever som bor øst for Paulenkrysset får fri skyss hele året
3. trinn: elever har ikke rett til fri skyss

Vesterøya
1. - 3. trinn: Elever fra Skudeviga og vestover har fri skyss (farlig skolevei)

Elevene får utdelt frikort på skolen ved skolestart.
Elever som ikke har frikort kan bruke bussen mot betaling. Rutetabell (57) finner du på hjemmesiden til AKT.
Vedtaket gjelder inntil gang- og sykkelveien er forlenget. Eventuelle søknader og klager sendes til:
Oppvekstkontoret v/Svein Kvernes, Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

Sykling til skolen
Det er de foresatte som bestemmer om barna deres skal sykle til skolen. Trygg Trafikk skriver at barn ikke bør sykle alene på steder der det er biler og andre kjøretøy før de er i 10-12-årsalderen. Vi anbefaler derfor at elevene venter med å sykle alene  til etter trafikkurset på 4. trinn (våren). Vi tenker at dette gjelder både sparkesykkel og vanlig sykkel.

Dette er hva Trygg Trafikk skriver om barn og sykling:

Dette bør elevene kunne før de får sykle alene til skolen:
- De må kunne mestre sykkelen godt, ha god balanse, kunne gi tegn, se bakover og stanse
- De må kunne grunnleggende trafikkregler
- De bør ha gjennomgått sykkelopplæring over tid
- De må ha trent i trafikken sammen med en voksen
- Husk hjelm! Alle skoler bør ha påbud om bruk av hjelm når de er på sykkelturer i skoletiden.

Les mer her:https://www.tryggtrafikk.no/barn-pa-sykkel/nar-kan-barn-sykle-trafikken/