Meny
Velg seksjon Forside
Skole Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 381 27 220 Send oss e-post
SFO Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 480 70 012 Send oss e-post
Flekkerøy bibliotek Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 468 50 908
Redaktør: Tormod Lien
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Trafikk og skoleskyss

Generelt grunnlag for fri skoleskyss for 1. trinn er skolevei lenger enn 2 km og skolevei lenger enn 4 km for 2. – 10. trinn.

Det kan søkes fri skyss der det er særlig farlig og vanskelig skolevei.

Vedtak ang. rett til fri skoleskyss ved Flekkerøy skole:

 

Østerøya

1. trinn: elever som bor øst for Paulenkrysset

2. trinn: elever som bor øst for Paulenkrysset får fri skyss hele året

3. trinn: elever har ikke rett til fri skyss

 

Vesterøya

1. - 3. trinn: Elever fra Skudeviga og vestover har fri skyss (farlig skolevei)

 

Elever som ikke har frikort kan bruke bussen mot betaling. Elevene får utdelt frikort på skolen ved skolestart.

Rutetabell (57) finner du på hjemmesiden til AKT.

Vedtaket gjelder inntil gang- og sykkelveien er forlenget. Eventuelle søknader og klager sendes til:

Oppvekstkontoret v/Svein Kvernes, Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

 

Sykle til skolen

Vi følger Trygg Trafikks anbefaling om barn og sykling. Foreldreutvalget ved skolen har vedtatt at barn kan sykle til skolen etter trafikkurset på 3. trinn (våren). De skal alltid ha på hjelm når de sykler eller bruker sparkesykkel.

 

Levering og henting av barn

Levering og henting skal skje ved av- og påstigningsplass i Sildenestangenveien. Ikke kjør Kvitefjellveien/Kårholmsveien. Der utsettes barna (som går til skolen) for trafikkfarlige situasjoner på den smale veien.