Meny
Velg seksjon Forside
Hovedadresse Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 38 12 72 20 Send oss e-post
SFO Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 480 700 12 Send oss e-post
Redaktør: Terje Alfsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten på Flekkerøy skole dekkes av to helsesykepleier og en fysioterapeut.

Vigdis Rudi; vigdis.rudi@kristiansand.kommune.no, 480 29 626, har en post på 20 % hos oss og hun blir å treffe onsdager. Heidi Refstad starter i oktober og skal jobbe 80 % ved skolen.

Fysioterapeut er Jonatan Landén. E-post: hans.jonatan.landen@kristiansand.kommune.no. Telefon: 98287910 

Helseykepleiers oppgaver er å jobbe forebyggende og helsefremmende. Det vil si at helsesykepleier, i samarbeid med skolen, skal medvirke til å øke barn og ungdoms kunnskaper om hvordan mestre sitt eget liv og ta selvstendige valg i forhold til egen helse og levevaner (Sosial –og helsedirektoratet).

Dette gjøres gjennom helseopplysning i forhold til kost og fysisk aktivitet, hygiene, pubertetsundervisning etc., gjerne som gruppeundervisning / samtalegrupper eller som klasseromsundervisning i samarbeid med lærer. Det kan også være aktuelt med egne temagrupper, for eksempel med fokus på selvbilde, - det å ta vare på seg selv, å ha respekt for andre, konfliktløsning etc.

Helsesykepleier vil prioritere individuelle samtaler for elever som ønsker det. Det kan være i forbindelse med sorg etter dødsfall eller skilsmisse, alvorlig sykdom i familien, mobbing, ensomhet, engstelse etc. Helsesøster har taushetsplikt.

Vaksinering hører også med i forebyggende og helsefremmende helsearbeid. Alle vaksiner i Norge er frivillige. Foreldre må gi sitt samtykke til at deres barn skal få de vaksinene som tilbys gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet.  

I barneskolen tilbys følgende vaksiner:

2. trinn   Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV)  
6. trinn    Meslinger, kusma og røde hunder (MMR)  
7.trinn    Humant papillomavirus (HPV) (Vaksine mot livmorhalskreft)

Det vil bli sendt brev med hjem i forkant av vaksinering. Der vil foreldrene få enkel informasjon om vaksinene som tilbys. Mer informasjon kan hentes på www.fhi.no.

Skolestartundersøkelsen for førsteklassinger

Skolestartundersøkelsen vil foregå på skolen og foreldrene får informasjon og innkalling i forkant. Her kartlegges blant annet syn, hørsel, motorisk utvikling og vekst. Det fokuseres også generelt på barnets trivsel.

Helsesamtaler og høyde/vektmåling 

Elever på 3. trinn vil få tilbud om oppfølging av høyde/ vekt- måling. Elevene måles og veies hver for seg. Barn og foreldre er velkommen til å ta kontakt med helsesøster for spørsmål eller samtale.