Meny
Velg seksjon Forside
Hovedadresse Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 988 63 971 / 381 27 220 Send oss e-post
SFO Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 480 70 012 Send oss e-post
Redaktør: Terje Alfsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolehelsetjenesten

Åpen dør, avtaler og samtalegrupper

Elevene kan droppe innom eller foreldrene kan ringe og gjøre en avtale. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe  

Helse og utvikling

Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, barnevaksinasjonsprogrammet, oppfølging og samtaler og vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser  

Relasjoner og følelser

Venner betyr mye, men fortsatt er trygghet og støtte fra familien avgjørende for trivsel og utvikling. Vi jobber for å sette fokus på barns utvikling og følelsesregulering, kunne forstå seg selv og andre.  

Samarbeid

Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, familiekontoret, fysioterapeut, barnevern, abup og andre aktuelle instanser. Vi deltar i skolens K-team og andre tverrfaglige møter på skolen. Vi kan hjelpe dere med å komme i kontakt med andre tjenester om nødvendig.

Journal

Alle barn har en journal i helsestasjons – og skolehelsetjenesten. Den inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging. Dersom dere flytter i løpet av barneskolen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Faste oppgaver

  • 1.klasse: Skolestartundersøkelsen
  • 2.klasse: Vaksine (DTP-IPV)
  • 3.klasse: Måling av høyde og vekt
  • 5.trinn: Pubertetsundervisning
  • 6.trinn: Vaksine (MMR)
  • 7.trinn: Vaksine (HPV)

Hilsen

Heidi Mosfjell Frigstad, 48066228 heidi.mosfjell.frigstad@kristiansand.kommune.no (man, tir,tors,fre)

Vigdis Rudi, 48029626 vigdis.rudi@kristiansand.kommune.no (onsdager)