Meny
Velg seksjon Forside
Skole Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 381 27 220 Send oss e-post
SFO Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 480 70 012 Send oss e-post
Flekkerøy bibliotek Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 468 50 908
Redaktør: Tormod Lien
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Til foresatte med barn på 1. trinn skoleåret 2022 - 2023

Foreldremøte - onsdag 08.06.2022 kl. 18.00

Rektor informerer om Flekkerøy skole
Presentasjon av teamet som skal jobbe på 1.trinn
Informasjon om førskoledagen, skolestart og SFO
Valg av foreldrekontakter
Til foresatte med barn på 1. trinn
skoleåret 2022 - 2023


Flekkerøy, 23.mai, 2022

Foreldremøte - onsdag 08.06.2022 kl. 18.00

Rektor informerer om Flekkerøy skole
Presentasjon av teamet som skal jobbe på 1.trinn
Informasjon om førskoledagen, skolestart og SFO
Valg av foreldrekontakter

Møtet vil vare 1 – 1½ time. Det er av stor betydning at alle barna er representert på møtet, da mye viktig informasjon vil bli gitt.


Førskoledag - torsdag 09.06.2022 kl. 09.00 – 11.00

Dette blir en kort dag hvor foreldre og barn sammen møter skolen.
En voksen kommer til å ta bilde av hvert enkelt barn med navneskilt før de går inn i skolebygningen.
Vi spiser ikke sammen denne dagen, men barna får litt frukt etter utelek.

Vi ønsker å legge til rette for at møtet med skolen blir så positivt som mulig for barna deres. Ta kontakt hvis det er noe vi trenger å ta hensyn til.

Vi oppfordrer dere til å se på skolens hjemmeside http://www.minskole.no/flekkeroy for å gjøre dere kjent med skolen.
Der er en link til 1. trinn 2022-2023 hvor eventuell ny informasjon legges ut.

Ta gjerne en telefon til skolen om dere lurer på noe.