Publisert: 02. november 2023 | Sist endret: 02. november 2023 | Forfatter: Tormod Lien

Avlevering av barn

Vi ser at det er en del foresatte som kjører opp til gamlebygget via Sildenestangen, og slipper av eller henter barn der. Nå i mørketida hvor regnet kan bøtte ned, er dette svært trafikkfarlig. Veien er smal, og vi ber dere innstendig om ikke å kjøre til gamlebygget. Bruk "rundkjøringa" ved den store parkeringsplassen syd for skolen.