Meny
Her finn du trinna Framside
Besøksadresse: Gåsevikvegen 2 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 65 00 Send e-post til oss
Postadresse: Postboks 38 4349 BRYNE
Redaktør: Karl Inge Aksnes- +47 928 41 927
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging heimeside
Logg inn
Tilgjengelegheitserklæring
Elevrådet

Frå Opplæringslova

§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar

"Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane."

Meir info om elevrådet

Elevrådet Frøyland ungdomsskule  2023-24:

  •  8A - Anna Josefien De Quartel - Alhassan Bah (Nestleiar)
     8B - Livia Totland-Løvås (Sekretær) - Lucas Auestad
     8C- Helena Havaas Tollefsen - Fleur Amelie De Quartel
  •  9A - Teodor Moen - Malin  Rostad Hermansen
  •  9B - Lukas Gjedrem - Vilde Fossfjell
  • 10A - Oline Mori
  • 10B - Julie Engstrøm Sletta (Leiar) - Tjerand Laland

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elevrådskontakt: Andreas Hole Vagle