Meny
Her finn du trinna Framside
Gåsevikvegen 2 4355 Kvernaland
Telefon: 51 77 65 00 Send e-post til oss
Redaktør: Siri Endresen - +47 414 37 427
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging heimeside
Logg inn

Oppdatering vedr Koronasituasjonen 

Informasjon når det gjeld Korona. Her finn du oppdatert informasjon som gjeld skulen vår.

Oppdatert informasjon frå FUS

Me følgjer stadig med på utviklinga og kva som kjem av føringer frå kommunen. Følg gjerne med på kommunen sin nettstad https://www.time.kommune.no/

Fritidsklubben Planeten på Kvernaland har sommeråpent 22. juni - 26. juni kl 10.00- 15.00. VELKOMMEN!

Minner om at elevene frem til 1.juli kan legge inn elektronisk forhåndssvar ifm inntak til videregående skole.

 


Rogaland Fylkeskommune tilbyr "Flying Start" for elevar som skal byrje i vidaregåande opplæring til hausten.

    ·        

 ·         


Hurra! Dette har me venta på. Regjeringa har nedjustert smittevernsreglane som gjeld i grunnskulen frå og med 2. juni. 1-meter-regelen er oppheva på skulen, og me kan då samla alle elevane i sine klasserom. Elevane skal fortsatt vera heime ved milde symptom på luftvegsplager, og me skal fortsatt halda rutiner når det gjeld hygiene. Det er kun kravet om avstand som er nedjustert. 

Det vil seia at alle elevar på FUS møter til vanleg timeplan - på skulen - frå og med tysdag 2. juni. Det skal bli kjekt. 

 


Det kan nå vere vanskeleg å vurdere når elevane skal vere heime frå skulen. Dersom ein har sjukdomsfølelse i kroppen, feber, luftvegssymptom, hovudpine, magesmerter (oppkast/diare) skal ein vere heime. Luftvegssymptom kan vere lett hoste, snue, sår hals, øyreverk,  tung pust.

Eleven skal vere heime til han/ho har vore symptomfri i 1 døgn. Vurder kontakt med fastlege om ein har hatt symptom på koronasjukdom i 2 døgn, for ev testing.  

Elever med typiske symptom på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennande nase med klart nasesekret, rennande/ kløande auge) kan møte på skulen. 

Les meir på folkehelseinstituttet


Då har me kome gradvis i gong etter fleire veker med stengt skule. Me har nå fått tid til å trena på rutiner og sett på moglegheiter for å opna for fleire klassar på ein gong.

Frå og med måndag neste veke vil alle elevar på 8nde og 10nde vera på skulen kvar dag. Me arbeider ut frå ein plan for drift dei neste to vekene, og vil så koma med informasjon om dei to siste vekene før sommaren når det nærmar seg. Elevane har i dag fått beskjed om dei skal tilbake, og 9nde må diverre fortsetta med å gå på skulen annen kvar dag og veksla mellom det å ha fjernundervisning.

Planen for drift i veke 22 og 23 har vore drøfta i skulen sitt kvalitetsteam og med FAU. Endringer i planen går på kven som er på skulen til ein kvar tid og om endra rutinar for vask av hender. Denne endringa kjem etter at FHI endra sine tilrådinger. I planen finn de òg ei oversikt over kvar dag i desse to vekene. Ta gjenre kontakt om det skulle vera noko. Planen finn du som PDF som vedlegg i denne artikkelen. 


Me vil ønska alle familiar ei flott 17. mai feiring! 

Sjølv om feiringa blir annleis i år, er det gitt ei oppfordring om å ta på finstasen og kosa seg heime. På ulike TV- kanalar og sosiale medier blir det mykje feiring ein kan "delta" på. Hugs kl 13 kan alle vera med å synga "Ja, vi elsker.....". Finn fram flagget og syng frå terrassen, hagen, balkongen eller gata der du bur - Trur det kan bli ei minneverdig 17. mai me vil hugsa lenge. 17. mai program for alle krinsane i Time kommunen finn det her. God feiring!


Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Nå kan du låne e-bok på den nye appen Allbok eller nettsida Allbok.no som erstatter e-BokBib. Bruk Feide når du logger deg inn. Les meir om dette på Rogaland Fylkeskommune  si nettside.