Meny
Her finn du trinna 9.trinn
Besøksadresse: Gåsevikvegen 2 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 65 00 Send e-post til oss
Postadresse: Postboks 38 4349 BRYNE
Redaktør: Karl Inge Aksnes- +47 928 41 927
Innlogging heimeside
Logg inn
Tilgjengelegheitserklæring
Skolelyst® er navnet på skolemelkordningen fra TINE. Våre gode produkter bestilles og betales direkte til TINE på www.skolelyst.no og deles ut hver dag på og av skolen. Det er nå klart for å bestille produkter for neste skoleår 2024/25.  

Ny opplæringslov vart vedteken 09.06.23 og skal tre i kraft med verknad frå 01.08.24. Ei av lovendringane er at elevane på 8.- 10. trinn sjølve kan velja kva målform dei vil ha som hovudmål.  

I vekene som kjem, vil det bli sendt ut SMS til alle foreldre/føresette med invitasjon til å delta i Foreldreundersøkinga. Begge føresette blir invitert til å svare. Elevundersøkinga blir gjennomført på skulen. De finn meir informasjon om både foreldre- og elevundersøkinga i vedlegga til høgre.

Det er samlet inn kr 28 920,- gjennom skoleløpet som ble gjennomført av elevene på Frøyland ungdomsskule, fredag 20. oktober. Pengene er blitt sendt til  årets TV-aksjon Redd Barna - La barna leve i fred! TUSEN TAKK til alle som sponset elevene, for kakebaking og bidrag til kakebordet og for elevene som gjorde en super innsats!

I dag hadde vi besøk av Askanu Hip Hop. Alle elevene fikk med seg konserten i skolens aula. Det ble en opplevelse med mye energi, der publikum ble engasjert med bevegelser og sang. Appellen gjennom konserten var å ta vare på seg selv, bringe ut kjærlighet, fred og respekt til andre.

Hei 9.trinn! 

Tusen takk for oppmøte på foreldremøtet onsdag 20.09.23. 

Presentasjonen frå møtet ligg som vedlegg på sida her. 

Vi ser fram til godt samarbeid skuleåret 23/24! 


Det er mulig å både logge seg inn på Visma Flyt Skole Hjemmeweb (Foresattportal) og gjennom "Min skole" (App for foresatte). Vedlagt ligger brukermanualer for begge løsningene. 

I perioden 4. - 29. september blir det gjennomført Nasjonale prøver på 8. og 9. trinnet. Kva er nasjonale prøver? 

Alle elevar har rett til eit trygt og god skulemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Me vil at alle våre elevar skal oppleva ein inkluderande, trygg og god skulekvardag.