Foreldretilgang i Showbie

På Holte skole bruker vi Showbie som læringsplattform. Showbie kan brukes i nettleser, eller som app på iPad/iphone. Der inviteres elevene inn i klasser, og alt av dokumenter, innlevering og karakterer leveres der. Som foresatt kan du få tilgang til ditt barns portefølje. Du får ikke tilgang inn i elevens klasser/fag, men læreren og eleven kan selv merke innhold de vil sende til porteføljen hvor du har tilgang. Der vil læreren publisere karakterer og tilbakemeldinger fortløpende.

Hvordan få tilgang til ditt barn

1)      Registrer deg som foresatt på www.showbie.com
2)      Fra skolen mottar du på første foreldremøte på 8. trinn en unik kode som kobler deg til ditt barn. Har du ikke fått denne kan du ta kontakt med ditt barns kontaktlærer.  

For utfyllende hjelp til registrering, gå hit: https://support.showbie.com/en/articles/3041216-signing-up-as-a-parent

PS: Hvis du får beskjed om at epostadressen din allerede er i bruk, så er det fordi den har ligget lagret på eleven i skolesystemet. Da må eleven endre eposten inne på sin Showbie-konto først, før du kan registrere deg. Kontakt skolen hvis du trenger hjelp.

Hvordan tolke porteføljen

Under ser du et bilde som viser en elevs portefølje. Den ligger øverst i menyen til venstre. Lengre ned i menyen står «Klasser». Disse er som nevnt ikke tilgjengelig for foresatte. I porteføljen ligger kommentarer og dokumenter etter dato der de nyeste havner øverst. Til høyre står navn på den som har skrevet/lagt ut dokumentet (1), så navn på innlevering/oppgave (2), og til sist hvilket fag det hører til (3), som for øvrig kalles «Klasser» i Showbie.