Skolerute

Ønsker du en oversikt over de politisk vedtatte skole- og fridager, kan du besøke oppvekstsektorens nettside (link). 

Vi minner om at alle heldagsfravær skal søkes om i Visma Foresattportal.