Sletting av fravær

Når eleven går ut av Holte skole vil alt fravær i løpet av de 3 skoleårene være ført på vitnemålet. Noe fravær kan en i midlertidig kreve at skal bli strøket, og inntil 10 dager i gjeldende skoleår kan kreves strøket i disse situasjonene:

  • Fravær som skyldes sykdom kan strykes f.o.m. 4. sykedag. Fravær som skyldes kronisk sykdom eller funksjonshemming kan strykes f.o.m. dag 1. Dette må dokumenteres med legeerklæring.
  • Innvilget permisjon fra opplæringen jfr. § 2-11 i forskriften. Det er kun innvilget permisjon på hele dager som kan strykes, timesfravær kan ikke strykes.

En kan også kreve at en kan legge ved årsak til fravær som ikke slettes som vedlegg til vitnemålet. Da må foresatte kunne legge frem dokumentasjon til dette.

Eget søknadsskjema finner du her:

Søknad om sletting av fravær (pdf)

Søknad om sletting av fravær (word)

Søknadsfrist er 1. juni hvert skoleår. Søknaden sendes til post.holte.skole@kristiansand.kommune.no

For mer utfyllende informasjon viser vi til:

  • Forskrift til Opplæringsloven § 3-41
  • Opplæringsloven § 2-11
  • Rundskriv Udir – 1- 2010
  • www.lovdata.no // www.udir.no