VISMA - app og foresattportal

Høsten 2022 byttet Kristiansand kommune leverandør av skoleadministrativt system fra IST til VISMA.

Du som foresatt må forholde deg til to ulike apper/nettsider:

1) "Min skole - Foresatt" - En app til din smarttelefon der du melder fravær (sykdom, legetimer, etc), kommuniserer med lærere, besvarer samtykker og ser elevens terminkarakterer og timeplan. Vi anbefaler sterkt at du har aktivert varsler i denne appen.

2) "Foresattportalen" - Ei nettside der du søker om permisjon (heldagsfravær) og besvarer skjemaer. Her kan du ikke kommunisere med skolen eller melde sykdomsfravær.

Begge systemene er i VISMA, men de har litt ulike bruksområder.

Du logger på med ID-Porten.