Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten administreres av helsesykepleier. Fysioterapeut, Strømme familiesenter og evt andre fagpersoner trekkes inn ved behov.

Vår oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. Vi ønsker å medvirke til at ungdommene aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/ trivsel, og bli mest mulig tilfreds. Dette gjøres bl.a. gjennom opplysningsvirksomhet, rådgivning og veiledning individuelt og i grupper, helseundersøkelser med evt oppfølging og videre henvisning, gruppevirksomhet, deltagelse i skolens samarbeidsfora og vaksinering. Ved undersøkelse og behandling av sykdom, må fastlege kontaktes. En viktig del av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev og foresatte når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning.

For skoleåret 22-23 er det Heidi Nordheim Lea som er helsesykepleier ved Holte skole.


Skoleåret 2022/2023

Heidi Nordheim Lea
Kontortid: mandag, tirsdag og torsdag
Tlf: 46958727
Mail: heidi.nordheim.lea@kristiansand.kommune.no

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt!