MOT

Holte skole har i mange år benyttet seg av organisasjonen MOTs skoleprogram, som kalles Robust

 ungdom 12-16. MOT har program for både ungdomsskoler og videregående skoler. Programmet inneholder 12 klasse-økter i løpet av ungdomsskolen. Disse øktene ledes alltid av en kvalifisert MOT- Coach. En av klassens kontaktlærere tilstreber også å være tilstede. Det gis fortløpende informasjon via trinnenes lekseplan om innhold i og tidspunkt for de ulike MOT-øktene.

Skoleåret 2021/-22 testet skolen ut et alternativt program, før valget ble tatt om å fortsette som MOT-skole. Dette, samt at skolen per i dag kun har en kvalifisert MOT-Coach tilgjengelig, gjør at vi i år kun tilbyr MOT på 8. trinn og 9. trinn.

Organisasjonen MOT arbeider forebyggende for å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Det gjør vi gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot. MOT har som mål å være med på å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle!

MOT ønsker at alle ungdommer skal jobbe med og reflektere rundt verdiene

  • MOT til å si nei,
  • MOT til å bry seg
  • MOT til å leve livet

Dette innebærer robusthet til å kunne sette egne grenser, løfte blikket og bry seg om andre og være seg selv.

MOT forebygger og beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden. 7 av 10 ungdommer som har MOT på skolen sier at MOT hjelper de med å være seg selv, og at MOT bidrar til et klassemiljø der ingen er utenfor. Skoler som følger MOT-programmene opplever mindre mobbing, færre ungdommer uten en eneste venn, færre psykiske vansker og mindre rusmisbruk.