Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Nina Hellevik Helgen
Rektor
Telefon: 51914232
Helene Døsen Vestre
Skolekonsulent
Telefon: 51914217
Camilla Klæbo
Avedlingsleder
1. - 2. trinn
Telefon: 51508823
Mona Elise Gjøse Skaaren
Avdelingslder
SFO
Telefon: 51914270
Bjørnar Wesby
Avdelingsleder
3. - 4. trinn
Telefon: 51912712
Hilde Lien Kaisen
Helsesykepleier
Telefon: 51912284
Unn Morken
Avdelingsleder
5. - 7. trinn
Telefon: 51914234
Ingrid Mæhre Dyrnes
Helsesykepleier
Telefon: 51507007