Brikker i ulike farger

Skolens planer

Trygt og godt på Jåtten

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring", heter det i Opplæringsloven  § 9-A-2.

"Trygt og godt på Jåtten 2021-2025" er en plan for et helhetlig og systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø. 

Planen ligger nederst på denne siden.


Karakteregenskaper skoleåret 2023/24

Måned Karakteregenskaper 
August Samarbeid, det er når vi klarer å jobbe sammen med andre for å få til noe 
September Omsorg, det er når vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør
Oktober Ansvarsbevissthet, det er når vi tar ansvar for det vi gjør og passer på det vi har.
November Mot, når vi gjør noe som er bra (eller har lyst til), enda vi synes det er litt skummelt. 
Desember Tålmodighet, det trenger vi når vi må vente på noe
Januar Selvkontroll, når du bestemmer over det du gjør på en positiv måte.
Februar Hjelpsomhet, det er når vi hjelper andre
Mars Utholdenhet, det er når vi holder ut selv om vi har lyst å gi opp.
April Respekt, Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting og de som bestemmer.
Mai Takknemlighet, det er når vi legger merke til og er glad for noe som skjer…og sier det.
Juni Selvtillit, ha tro på at du er noe, kan noe og vet noe.

Stavangerskolen mot 2025

Stavanger kommune har utarbeidet strategi for kvalitet i Stavangerskolen.

Kvalitetsplanen ble vedtatt og satt ut i livet i juni 2020 og heter "Stavangerskolen mot 2025"

Kvalitetsplanen gjelder for både skole og SFO. 


Læreplanverket

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.


Opplæringsloven

Lova gjeld grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring i offentlege skolar og lærebedrifter dersom ikkje noko anna er særskilt fastsett.


Helse og miljø

"Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager, på skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges"

(Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 1).

Forskriften skal bidra til at barn og elever har et helsefremmende miljø og beskyttes mot risikoforhold i barnehagen, skolen og skolefritidsordninger.


Rammeplan for SFO

Rammeplanen er en forskrift til Opplæringslovens §13-7. SFO er gitt et spennende samfunnsmandat som en viktig oppvekstarena i barns liv, og SFO skal fremme inkluderende felleskap med lek og aktivitet som sentrale kjerneelementer.