Bilde av Jåtten skole i gamledager

Informasjon om skolen

Foto: Stavanger byarkiv/Widerøes Flyselskap

Skolens visjon

Et godt sted å være - lyst til å lære

Jåtten skoles historie

Jåtten skole er en gammel skole, stiftet i 1898. Den eldste bygningen (A-bygget) som ble påbygd og ombygd i 1920, er i dag brukt som administrasjons- og personalbygg. I 1940 stod D-bygget ferdig. Det ble brukt til lager under krigen, og elevene  fikk undervisning i privathjem og bedehus. Etter krigen var det skolekjøkken, sløydsal og gymsal der. I dag inneholder det drama- og musikkrom og kunst og håndverk. B-bygget ble reist i 1954. Den gang var det klasserom, tekstilrom, fysikksal og kontor der. Nå er det skolekjøkken og base for SFO. C-bygget kom i 1978. Da var det administrasjons- og personalavdelingen i første etasje og seks klasserom i andre. Nå inneholder det bare klasserom. Gymsalen ble bygget i 1996. F-bygget stod ferdig til skolens 100-årsjubileum i 1998. Det er åtte klasserom for de yngste elevene og SFO, alle med egen inngang, garderobe, toaletter og en stor lekeplass utenfor. Skolen ble renovert/ombygget i 2003. I 2012 kom et nytt bygg, P-bygget. Bygget inneholder 7 klasserom, kjøkken for SFO og arbeidsrom for lærere. I 2018 ble hovedatkomsten til skolen, Ordfører Askeland, trafikksikret og ombygd.

For mer om skolens historie kan du lese vedlegget nederst på denne siden.

Skolens størrelse og organisering

Jåtten skole er en barneskole i Stavanger som ligger i Hinna bydel, og bygget i 1898. Skolen er en av byens eldste skoler og har ca. 600 elever fra 1. til 7. trinn og 90 ansatte. De ulike trinnene består av 3-4 paralleller, kontakt-, faglærere og pedagogiske medarbeidere. Skolefritidsordningen (SFO) har plass til over 400 barn, og tilbyr et variert og spennende tilbud. Skolen har blant annet et eget kunst- og håndverksrom, et musikkrom og et datarom. 

Skolens tavler

Tavlene viser til hvordan alle som er knyttet til Jåtten skole skolen kan arbeide for inkludering.