Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er sammensatt av representanter fra foreldre (2), elever (2), pedagogisk personale (2), andre ansatte (1) og kommunale oppnevnte representanter (2).