Barnehender som leker med duplo

Skolefritidsordningen (SFO)

Søke, endre og si opp

Søknadsfrist for nytt SFO-år er 15. april. Elever som allerede har plass i SFO, beholder sin plass og skal ikke søke på nytt. Elever som meldes på senere enn oppsatt frist kan risikere å måtte vente på plasstildeling i inntil en måned.


Søke om redusert betaling

Stavanger kommune har to ordninger for lavere pris. Søknader vurderes ut fra begge ordningene. Lavere pris gis ut fra den ordningen som er best for søker.


Rammeplan for SFO

Rammeplanen er en forskrift til Opplæringslovens §13-7. SFO er gitt et spennende samfunnsmandat som en viktig oppvekstarena i barns liv, og SFO skal fremme inkluderende felleskap med lek og aktivitet som sentrale kjerneelementer.


Årsplan

Nederst på siden ligger årsplanen som innholdet hva SFO gjør i de ulike månedene.