Skolen sitt orden- og trivelsreglement

Ordensreglement

Ordensregler for Jåtten skole bygger på forskrift om ordensreglement, gitt av Stavanger kommune. Det er Samarbeidsutvalget som vedtar ordensreglementet ved Jåtten skole.


IKT-reglement for stavangerskolen

Det er viktig for Stavanger kommune å synliggjøre for elever og foresatte at bruk av IKT medfører et stort ansvar. Dette gjelder både når det kommer til å passe på den digitale enheten, og hvordan en velger å bruke den. Følg lenken for å se regler for bruk i stavangerskolen.