To skolejenter

Praktisk informasjon

Elevpermisjon

Ønsker du å søke permisjon for ditt barn kan du følge lenken "Informasjon om elevpermisjon" nederst på forsiden.


Skolemelk

Helt nederst på forsiden finner du en lenke til "Skolelyst.no", hvor du kan bestille melk til ditt barn. 


Snart skolestart

Barn begynner på skolen det året de fyller 6 år. Alle får brev i januar om hvilken skole de hører til. Her er svarene på alt du lurer på om skolestarten!


Snart overgang til ungdomsskolen

Erfaringer viser at de aller fleste elever finner seg godt til rette ved ungdomsskolen etter kort tid, uansett hvilken skole det gjelder. Stavanger kommune vil gjøre sitt beste for at det fortsatt skal være slik, og at alle elever skal få en best mulig skolehverdag.


Retningslinjer for legemiddelhåndtering

Formålet med retningslinjene er å sikre riktig og god legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordning (SFO) i Stavanger
kommune som ivaretar barnets beste.

Skjema for legemiddelhåndtering

Avtalen er mellom foreldre/foresatte/elev og barnehage/skole/SFO om at personalet deler ut
medisiner etter gjeldende rutiner ved barnehagen/skolen