Skolemiljøutvalg (SMU)

Skolemiljøutvalget (SMU)
Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget.