Ansatte ved Rosseland skole

Tim Harald Markussen Kelly
Rektor
Telefon: 995 56 855
Kristian Vernegaard
Assisterende rektor
Telefon: 483 56 620
Toril Bolstad
Sfo-leder
Fagarbeider
Telefon: 918 80 228
Kirsti Frøysland
Spes.ped. koordinator
Timelærer
Telefon: 984 07 196
Svein Arild Stallemo
Førstesekretær
Fagarbeider
Telefon: 958 54 855
Gunhild S. Jahr
Lærer
Kontaktlærer 1.klasse, IKT-kontakt, kulturkontakt
Åse Tysdal
Lærer
Kontaktlærer 2. klasse
Anne Marie Jåtun Røysland
Lærer
Kontaktlærer 3. klasse, skolebibliotekar
Lillian Kjær
Lærer
Kontaktlærer 4. klasse
Renate Mofjell
Lærer
Kontaktlærer 5. klasse
Inger Lise Noddeland
Lærer
Kontaktlærer 6. klasse
Gunhild Ueland
Lærer
Kontaktlærer 7. klasse, sosiallærer
Mette Marthinsen
Lærer
Sissel E. Haslerud Vabo
Lærer
Kristina Berg Gumpen
Lærer
Kontaktlærer 6. klasse
Helene Siv Lilleng
Lærer
Faglærer
Selina Lise Govertsen
Miljøterapeut
Skole og SFO
Gunn Grødem
Fagarbeider
Skole og SFO
Stian Haga
Miljøarbeider
Skole og SFO
Randi Hagen
Fagarbeider
Skole
Tone Maberg
Assistent
Skole og SFO
Anja Johannessen Samuelsen
Fagarbeider
Skole og SFO
Ida Marie Stien
Assistent
Skole og SFO
Mette Tjensvoll
Fagarbeider
Skole og SFO
Elin Langan Kjærran
Fagarbeider
SFO
Raad Bassam
Renholder
Telefon: 936 97 873