Lekser og leksetid på skolen

Tilbudet er frivillig og gratis. 

Barnas hverdag kan være meget travel. Skole, skolefritidsordning, fritidsaktiviteter, lek og lekser fyller dagen.  For noen barn kan leksehjelp være en god anledning til å få gjort noe arbeid før de skal hjem. De første årene på skolen er meget viktige for barna. Lekser er en del av skolens opplæring og foreldre må følge opp barnas lekser. Gode lesevaner i tidlig alder gir barna bedre forutsetninger for å lykkes i skolen.

Foreldreansvaret
Foreldrene har ansvaret for leksene. Dette innebærer å hjelpe barna med leksene, se at leksene er blitt gjort og sjekke at barnet har lært leksene. Foreldrene er barnas første og viktigste lærer.

Organisering av leksetid på småtrinnet
1. Når den siste timen er slutt (Oppdateres snart), begynner leksehjelpen.                                   
3. Eleven har 45 minutter til rådighet for å arbeide med leksene.
4. Hvis alle leksene er gjort før tiden er ute, skal eleven lese i en egen stillelesingsbok.
5. Leksetid er ikke ute-leke-tid.
6. Å arbeide med lekser krever at alle samarbeider om å holde et så lavt støynivå som mulig. (Rekke opp hånda, bruke lav stemme osv.)
7. Foresatte sender melding til skolen hvis eleven skal være borte fra leksehjelp en dag.
8. NB!! Det er ikke anledning til å gå på SFO i det tidsrommet en er påmeldt leksehjelp.
9. Foreldrene er ikke med dette fritatt for ansvaret for å følge opp leksene. Tips: Sjekk leksene.

Organisering av leksetid på mellomtrinnet
1. Når den siste timen på dagen er slutt (Oppdateres snart), er slutt, begynner leksehjelpen.
2. Eleven har med seg lekseplan og skolesaker.
3. Eleven bruker tiden fram til 15.10 til å arbeide med leksene. (Nye tider kommer senere)
4. Hvis leksene er gjort før 15.10, kan eleven få lov til å gå hjem. (Nye tider kommer senere)
5. Leksetid er ikke ute-leke-tid.
6. Å arbeide med lekser krever at alle samarbeider om å holde et så lavt støynivå som mulig. (Rekke opp hånda, bruke lav stemme osv.)
7. Foresatte sender melding til skolen hvis eleven skal være borte fra leksehjelp en dag.
8. Foreldrene er ikke med dette fritatt for ansvaret for å følge opp leksene. Tips: Sjekk leksene.

NB: Obligatorisk oppmøte. Oppsigelse skjer skriftlig.