Ferie- og fridager

Skoleruta for inneværende skoleår ligger under vedlegg. Her finner du skoleruta for årene framover, så langt det er vedtatt.


Vi ber om at feriereiser legges til skolens ferier.

Bruk skjemaet på skolens nettside hvis barnet ditt skal søkes fri fra den pliktige undervisningen.

Hvis eleven søkes fri mer enn 10 skoledager, skrives eleven ut av skolen.
Eleven skrives inn igjen i skolen når han/hun er tilbake på skolen.