Meny
Velg seksjon Forside
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Rosselandsveien 24 4647 Brennåsen
Telefon: 480 74 018 ons og fredag Faks: SFO: 918 80 228 Send oss e-post
Redaktør: Tim Harald Markussen Kelly
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Foreldresamtale

Foreldresamtalene er et viktig element i samarbeidet mellom hjem og skole. Her har foreldre/foresatte en mulighet til å snakke om det som opptar dem angående sitt barns skolegang. Sammen med kontaktlærer skal de gi den enkelte elev en best mulig skolehverdag.

Ved Rosseland skole har vi to foreldresamtaler i året - en om høsten og en om våren. Omtrent en uke før selve foreldresamtalen, får eleven en samtalefolder med seg hjem. Her står dag og tid for elevens samtale. Folderen er et samtalegrunnlag for en samtale mellom foreldre og elev om hvordan de opplever skolehverdagen. Den utfylte folderen sendes kontaktlærer innen tre dager før foreldresamtalen. Denne danner utgangspunktet for samtalen mellom foreldre/foresatte og kontaktlærer. Samtalen klargjør elevens sterke sider og om det er områder der eleven kan forbedre seg. Disse områdene jobber så elev, foreldre og kontaktlærer sammen om videre.

Disse samtalene angår eleven og da er det viktig at hovedpersonen er med. Dersom en ønsker å prate med kontaktlærer uten at eleven er til stede, er det fint om foreldrene ber om en ekstra samtale.

På skolen vår er det også to elevsamtaler i året. Dette er en samtale mellom eleven og kontaktlæreren. Noen trinn gjennomfører den i forkant av foreldresamtalen, som en forberedelse, mens andre bruker den som en oppfølger en tid etter foreldreamtalen.

Dersom en ikke kan møte til avtalt tid, er det foresattes ansvar å gi beskjed om dette og avtale ny tid. Husk at de ansatte på skolen er tilgjengelige for samtaler hele året - også utenfor foreldrekonferansene.