Skolefritidsordningen SFO

Slik søker du plass...

 

 

Måltider

Ved Rosseland SFO har elevene et felles måltid omtrent kl 1400 hver dag.
Menyen er satt opp i henhold til "Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen".  
I tillegg til det som står i menyen, får elevene frisk frukt eller grønt hver dag.

I skolens ferier serveres to måltider.