Meny
Velg her: Forside
Leseweb
Info om leseweb
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Søke om fritak fra plikt

Hvordan søker man om fritak fra plikt til 300/600 timer i norsk og samfunnskunnskap?

Innvandrere kan søke fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap på grunnlag av dokumenterte kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap.

Innvandrere kan søke i kommunen om fritak fra plikten til opplæring ved å dokumentere ferdigheter som beskrevet i § 3 i Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

Kommunen kan beslutte at fritaket også innebærer bortfall av retten til opplæring.

Dersom en innvandrer har tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk og tilstrekkelige kunnskaper i det norske samfunnet kan vedkommende søke om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Søknad om fritak skal sendes til innvandrerens bostedskommune. Vedtak om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap legges ved søknad om permanent oppholdstillatelse.