Meny
Velg her: Spesialundervisning
Leseweb
Info om leseweb
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Avdelingen gir tilbud om spesialundervisning til personer over skolepliktig alder bosatt  i Sandnes kommune  som har behov for opplæring for å kunne utvikle og vedlikeholde grunnleggende ferdigheter (Opplæringsloven § 4A-2) , eller som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon ( Opplæringsloven § 4A-13).

ASK kan sies å være alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt, når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke strekker til.Mennesker som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for andre uttrykksformer. Det er disse uttrykksformene som har fellesbetegnelsen alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) (Kilde: Trøndelag og Torshov kompetansesenter)

HVA GJØR EN LOGOPED?

Logopedisk opplæring og veiledning er spesialpedagogisk arbeid innen følgende områder:Synspedagogikk omhandler spesialpedagogisk arbeid knyttet til mennesker med synstap og synsvansker.

Følgende tjenester kan synspedagog ved senteret tilby voksne innbyggere med synsvansker i kommunen: