Meny
Velg her: Spesialundervisning
Skolerute
Skolerute 17/18
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 1 dokumenter i arkivet.

Synspedagogikk omhandler spesialpedagogisk arbeid knyttet til mennesker med synstap og synsvansker.

Følgende tjenester kan synspedagog ved senteret tilby voksne innbyggere med synsvansker i kommunen:


Logopedi er et fagfelt som retter seg mot språk/tale/kommunikasjon. Evnen til å utvikle språk og tale er et av menneskets grunnleggende behov. Vansker på dette området kan være medfødt eller det kan komme som følge av sykdom, skade og lignende.

Målgruppen er innbyggere som har vansker med språk, tale og/eller kommunikasjon. Tilbudet er for personer over 20 år, bosatt i Sandnes kommune.


Her finner du en oversikt over de forskjellige tilbudene ved avdelingen for Spesialundervisning.

"LeseWeb" er en talesynteseapplikasjon. Funksjonen leser opp teksten som står på websiden.

Tekniske hjelpemidler lånes ut av kommunalt hjelpemiddellager. Her finner du informasjon og link til kommunens hjemmesider. 

Arbeidsrelatert norskopplæring for fremmedspråklige deltakere som har langsom progresjon, og som har gjennomført 600 timer opplæring. 

ASK kan sies å være alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt, når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke strekker til.Mennesker som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for andre uttrykksformer. Det er disse uttrykksformene som har fellesbetegnelsen alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) (Kilde: Trøndelag og Torshov kompetansesenter)