Meny
Velg her: Forside
Jernbaneveien 24 4306 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51337100 / 48287142 Send oss e-post
Leseweb
Info om leseweb
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Velkommen til Sandnes Læringssenter! Skolen ligger i Jernbaneveien 24, like ved Rådhuset i Sandnes.

SLS er kommunens ressurssenter med ansvar for voksenopplæring, herunder grunnskole for voksne og opplæring i norsk- og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. På en uke får omtrent 700 deltakere og brukere opplæring hos oss. Det gjelder i all hovedsak minoritetsspråklige ungdom og voksne. SLS tilbyr også logopediske tjenester samt synspedagogikk.

Samfunnskunnskapsprøve 75 timer: onsdag 22. mai

Statsborgerprøve: torsdag 23. mai

Påmeldingsfrist: onsdag 08. mai kl. 14:00

Privatister melder seg på kompetansenorge.no

HUSK! Påmeldingen er bindene og alle privatister må betale for prøven selv om de ikke møter. Dersom du er syk denne dagen, må du levere legeattest innen en uke etter prøven ble avholdt. Da får du prøveavgift refundert.

VIKTIG: Du skal møte opp til prøven 20 minutter før den starter. Kommer du for sent til prøven, kommer du ikke inn i klasserommet og du må betale ny prøveavgift til neste prøve.

 


Les mer om våre norskkurs her: Hvem som kan søke, innhold, organisering.

Grunnmodul (langsom progresjon) deles opp slik:

               - Grunnleggende norsk: Deltakerne på dette nivået har ingen eller svært lite formell skolegang og får tilbud i klassene Alfa-gruppe og norsk start. Deltakerne har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring før de går inn i ordinær språkopplæring på spor 1.

               - Innføringsklasse: En klasse der deltakere kun er en kort periode. Her blir det tatt en grundig kartlegging og gitt opplæring på grunnleggende norsknivå, før videreføring til norskklasser eller grunnskoleavdeling.

Spor1 (langsom progresjon): er tilrettelagt for deltakere med liten skolegang. Deltakere på spor 1 har behov for å videreutvikle lese- og skriveferdighetene samtidig som de lærer norsk skriftlig og muntlig.
Målet for denne gruppen er å bestå norskprøve på nivå A2 skriftlig og B1 muntlig (etter forskrift § 28 i integreringsloven). Deltakerne med lite skolegang som har rett eller rett og plikt til opplæring i norsk får rett til 3 år norskopplæring.
Alle som ikke har fullført grunnskole kan ta grunnskoleopplæring hos oss.

Spor 2 (middels progresjon): Deltakere i denne gruppen har en del skolegang, skriftlige ferdigheter på morsmålet eller et annet språk og kan bruke skriftspråket som redskap for læring. De fleste av våre deltakere hører til denne gruppen.
Målet er å bestå norskprøve på nivå B1 i alle delprøvene. Deltakerne med rett eller rett og plikt som får godkjent videregående skole fra hjemlandet, får rett til 18 måneder norskopplæring. De som ikke får godkjent videregående skole, får rett til 3 år norskopplæring.

Spor 3 (rask progresjon): er tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning, det vil si fullført utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Målet for denne gruppen er å bestå prøven på nivå B1 skriftlig og B2 muntlig.
Denne gruppen har rask progresjon og hos oss kan deltakere få tilbud om et kombikurs som består av dagkurs + nettkurs. Deltakerne med rett eller rett og plikt får som regel rett til 18 måneder norskopplæring.Den nye adressen vår er: Jernbaneveien 24 og vi befinner oss bak Sandnes rådhuset i et stort nytt bygg (se på bildet).

 


Du finner søknadsskjema til høyre på startsiden. Du skal levere søknaden utfylt i vår resepsjon. Etter at du har søkt vil du bli kontaktet for å få en samtale og kartlegging.

Ønsker du å melde deg på norskkurs? Da skal du ringe vår resepsjon på 51337100 og bestille en time til registrering.

Til registrering må du ha med deg pass / oppholdskort / registrering fra politi og bostedsbevis som viser at du bor i Sandnes kommune. 

Hvis du snakker en del norsk men vet ikke hvilket nivå du har, vil du få et tilbud om å ta en test.

Ønsker du å melde deg på nettkurset, kan du fylle ut et skjema du finner på startsiden.

Har du spørsmål om norskkurs eller om oppholdstillatelse? Da ber vi deg om å kontakte oss på telefon eller via e-post.

 Sandnes Læringssenter tilbyr norskopplæring med tanke på oppmelding og gjennomføring av Bergenstesten eller Norskprøve nivå B2.

Dokumenterte norskferdigheter i form av bestått Bergenstest eller B2 er et krav for å bli tatt opp på universitet og høyskoler for innvandrere som ønsker å ta høyere utdanning.


For deg som går på grunnskole: hvordan skal du søke om permanent oppholdstillatelse?