Meny
Velg her: Forside
Leseweb
Info om leseweb
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Informasjon om grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskolen for voksne tilbyr grunnskoleopplæring for norsk og minoritetsspråklig ungdom og voksne over 16 år som ikke har fullført hele eller deler av grunnskoleopplæringen, eller som kan ha behov for mer grunnskoleopplæring.

For å kunne søke om på grunnskoleopplæring ved Sandnes Læringssenter må du bo i Sandnes kommune. Det er også mulig for innbyggere i Gjesdal kommune å søke om grunnskoleopplæring.

Grunnskole for voksne tilbyr opplæring i fagene: norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Fra og med høsten 2017 deltar Sandnes Læringssenter i et nasjonalt forsøk med modulstrukturerte læreplaner. Dette er læreplaner som er utarbeidet med tanke på at de skal være tilpasset voksne. Opplæringen er organisert i ulike moduler og du vil kunne ta fag på ulike moduler samtidig.  

Under kan du lese litt mer om innholdet på de ulike modulene:

Modul 1: Fagopplæringen i modulen er tilpasset deltakere som er på et begynnernivå. Deltakeren får en kompetansevurdering etter endt modul, der vurderingsuttrykket er godkjent/ ikke godkjent. Modulen har et halvt års varighet.

Modul 2: Fagopplæringen i modulen er tilpasset deltakere som er kommet over nybegynnernivå. Deltakeren får en kompetansevurdering etter endt modul, der vurderingsuttrykket er godkjent/ ikke godkjent. Modulen vil normalt ha en varighet på mellom 6 og 12 måneder.

Modul 3: Fagopplæringen i modulen sikter seg inn mot deltakere som er på et mellomnivå. Deltakeren får en kompetansevurdering etter endt modul. Modulen har ett års varighet.

Modul 4: Fagopplæringen i modulen sikter seg inn mot deltakere som er på et høyere mellomnivå. Deltakeren får standpunktkarakterer i fagene og går opp til muntlig og skriftlig eksamen. Modulen har ett års varighet.

Skoleåret starter i august, men du kan søke hele året. Søknadsskjema leveres til Sandnes Læringssenter. Vi behandler saker fortløpende, og du blir innkalt til samtale og kartlegging. Kartleggingsresultatene avgjør hvilket modulnivå du blir plassert inn på. Du finner søknadsskjema i vinduet "her søker du".

Klassene er inndelt etter faglig nivå, ikke etter alder. Det betyr at du kan gå med deltakere som er både yngre og eldre enn deg. Det betyr også at du kan gå på ulike nivå i forskjellige fag.

De fleste går hos oss i 3-4 år før de avslutter. Det er mulig å bruke både kortere og lengre tid, avhengig av progresjon og innsats. Modulopplæringen avsluttes med vitnemål, og det tildeles avsluttende kompetansebevis for hver modul.

Trenger du mer informasjon eller har spørsmål, ta kontakt med Kjetil Muren avdelingsleder ved Sandnes Læringssenter. Du finner kontaktinformasjon her.