Meny
Velg her: Forside
Skolerute
Skolerute 17/18
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Logopedi-tilbud ved SLS

Logopedi

Logopedi er et fagfelt som retter seg mot språk/tale/kommunikasjon. Evnen til å utvikle språk og tale er et av menneskets grunnleggende behov. Vansker på dette området kan være medfødt eller det kan komme som følge av sykdom, skade og lignende.

Målgruppen er innbyggere som har vansker med språk, tale og/eller kommunikasjon. Tilbudet er for personer over 20 år, bosatt i Sandnes kommune.

Logopeden gjennomfører utredning/vurdering for å avdekke behov samt å gjennomføre direkte opplæring sammen med den rammede for å bedre funksjon.

Den rammede kan ha en vanske/et problem innen de logopediske områdene:

  • Afasi (språk-, tale-, lese- og skrivevansker)
  • Dysartri (artikulasjons-, språklydvansker)
  • Kognitive kommunikasjonsvansker (vansker med å forstå abstrakt språk, manglende innsikt, manglende ansiktsmimikk og setningsmelodi, vansker med å tolke nonverbalt språk)
  • Dysfagi (svelgvansker)
  • Stemmevansker (som følge av slag eller nevrologiske vansker)

Noen eksempler på hvilke vansker som tidligere har blitt tildelt timer med eller behandling av logoped:

  • Uttalevansker
  • Stemmevansker (uttalelse fra øre-nese-halslege kreves)
  • Stamming/løpsk tale
  • Afasi/dysatri/dysfagi

Søke om timer med logoped

Retten til logopedisk opplæring etter hjerneslag, hodetraume, svulster eller nevrologiske lidelser som rammer kommunikasjon, språk, tale, stemme og svelgfunksjon er hjemlet i Opplæringsloven § 4A - 2.

For å søke om logopedhjelp, ta kontakt med din fastlege for å få en henvisning. Bruk søknadsskjema som du finner i menyen til høyre. Tjenesten er gratis.