Meny
Velg her: Forside
Skolerute
Skolerute 17/18
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Basiskompetanse i arbeidslivet - BKA

BKA står for Basiskompetanse i arbeidlivet, og Vox gir tilskudd til opplæring i lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og data. Fra 2016 inkluderer BKA også norskopplæring for ansatte som trenger det.

Virksomheter kan søke om tilskudd til kurs for sine ansatte. Sandnes Læringssenter har lang erfaring med denne typen kurs, og kan være behjelpelige med søknad og forberedelser til kurset. 

 

Mange voksne har behov for oppfriskningskurs eller opplæring i lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter, data og/eller norsk. Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) lager læringsressurser, utarbeider modeller og gir tilskudd til opplæring.

400-480 000 voksne i Norge mangler tilstrekkelige ferdigheter i lesing og tallforståelse til å mestre utfordringene i dagens arbeids- og samfunnsliv. 27 prosent behersker ikke dagens teknologi.  

Sandnes Læringssenter er en av de lokale kurstilbyderne. Vi tilrettelegger kurs for ulike yrkesgrupper i nært samarbeid med private og offentlige bedrifter og etater.

Kvalitet på opplæringstilbudet er viktig for oss og vi vet at god tilrettelegging kan være en avgjørende motivasjonsfaktorer for å få voksne til å delta. 

Vox har utarbeidet gode kursmodeller og læringsmål, slik at vi som tilbydere kan lage gode, tilpassede kurs i lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og i bruk av data.    

Tilskudd til opplæring

Virksomheter (bedrifter, etater, selskaper, foreninger og organisasjoner) kan få tilskudd til å gi ansatte opplæring i grunnleggende ferdigheter gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Sandnes Læringssenter kan være behjelpelige med søknad og med forberedelser til oppstart. Klikk her for å ta kontakt med oss.