Meny
Velg seksjon Skole
Fagutviklere
Tospråklig assistanse
Sandnes kommune er NAFO kommune
Holbergs gate 15 4302 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Marit Midtskog
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning

Sandnes kommune har avtale med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) om å være fokuskommune. Innen vår egen kommune velger barnehageeier og skoleeier ut virksomheter som blir fokusvirksomhet. I vår kommune er disse enhetene fokusvirksomheter:  

Rådhusmarka/ Langgata barnehage,

Aspervika skole og Høyland ungdomsskole,

Sandnes læringssenter  

 

Hva innebærer et nærmere samarbeid mellom NAFO og en kommune? 


Lærere trenger å se sammenhengen mellom Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (Lp-GNO) og alle andre læreplaner. På samlingen vi hadde onsdag 20. september gikk vi praktisk til verks og fant komplementære kompetansemål mellom Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og Læreplan i samfunnsfag. 

Onsdag 6.september startet det nye «Lærende nettverk for flerspråklige koordinatorer» i Sandnes kommune.

Nettverket er en del av kommunens kompetanseutviklingsplan på feltet opplæring for flerspråklige elever.

Koordinatorene arbeidet i dag etter dialogkonferansemodellen. Hovedoverskriften var overgangen fra IK til nærskole.

 


Skoleåret 2016 – 17 har skoleavdelingen ved FBU hatt matematikk som et av sine fokusområder.

Matematikk er et av fagene der vi oftest gir tospråklig støtte til de flerspråklige elevene.

Sandnes kommune er realfagskommune.

Senter for flerspråklige barn og unge ønsker å bidra med flerspråklig støtte til arbeidet med matematikk generelt og også til satsingen «Utviklende læring». På våre sider finner du nå sentrale ord og begreper i matematikk og i «Utviklende læring» til morsmålet for 1., 2. og 3.trinn.

Mange av skolene i Sandnes har satset på å arbeide med pedagogikken «Utviklende læring».

Utviklende læring – et alternativt  matematikkopplegg

Utviklende læring er basert på Vygotsky teori om læring og utvikling.

Det betyr at oppgavene ligger litt over det elevene kan i utgangspunktet, men ved hjelp av lærer eller medelev kan alle strekke seg for å nå et høyere nivå (nærmeste utviklingssone).